RSS Öldü mü?

bobrektasi
5

Fazlamesai'nin yeniden açılmasıyla birlikte eski alışkanlığım olan RSS ile siteleri takip etmeye yeniden başladım. Henüz kayda değer bir liste oluşturamasam da zamanla oturacaktır diye düşünüyorum. Eskiden yaklaşık 100ün üzerinde site takip ediyordum.

Asıl meseleye gelirsek, FM de dahil olmak üzere hemen hemen hiç bir sitede feed adresinin paylaşıldığını ...

GitLab Vakası: Felaketi Şenliğe Çevirmek

butch
8

Haberiniz olmuştur. GitLab’da dün üstüste büyük sorunlar yaşandı. Öncelikle spam yoluyla saldırıya uğrayan sistemlerindeki sıkıntılar, bununla mücadele ederken başlarına gelen - aralarında yanlışlıkla asıl veritabanı verilerini silmek de bulunan - başka sorunlarla devam etti.

Özellikle ücretli hizmetlerde, sorunu hızlıca çözmek, ...

Geleneksel üniversiteye mecbur muyuz?

butch
4

Özellikle ülkemizde, sıkça kulak misafiri olduğumuz konulardır, "Kendime uygun yüksek lisans/doktora programı bulamıyorum", "GPA'm çok düşük beni o programa kabul etmezler", "Yüksek lisansla birlikte götüremiyorum, işi bıraktım" ve türevleri. Acaba bu durumu gerçekten sorguluyor muyuz yoksa hala eski ...

FM'e göster: Herkese Türkiye Haritası

auselen
3
curl -s http://download.maxmind.com/download/worldcities/worldcitiespop.txt.gz \ | zcat \ | awk -F$',' '{if ($1 == "tr") print $6, $7}' \ | gnuplot -p -e \ "set terminal pngcairo size 1280, 720 background rgb 'black';"\ "set size ratio -1; unset key; unset tics; unset border;"\  ...

Yorumlar

Dünya'da yarı iletken çip üreten 4. ülk...
Web için Flash neyse, masaüstü için Ele...
Açık Kaynak Motorsiklet!

Seçmeler