Boş vaktiniz olduğunda ya da stresden uzaklaşmak istediğinizde programlama yaptığınız oluyor mu? Diğer hobilerinizin yanında acaba dizüstü bilgisayarınızı alıp, normalde uğraştığınız konuların dışında birşeyler deniyor musunuz? Yoksa programcılık yoğun mental bir aktivite olmasından ötürü, ...

RSS Öldü mü?

bobrektasi
4

Fazlamesai'nin yeniden açılmasıyla birlikte eski alışkanlığım olan RSS ile siteleri takip etmeye yeniden başladım. Henüz kayda değer bir liste oluşturamasam da zamanla oturacaktır diye düşünüyorum. Eskiden yaklaşık 100ün üzerinde site takip ediyordum.

Asıl meseleye gelirsek, FM de dahil olmak üzere hemen hemen hiç bir sitede feed adresinin paylaşıldığını ...

FM'e göster: AWK ile küre boyamak

auselen
6

Abartıp tek satır demeyeceğim ama, AWK ile üç boyutlu küre boyamaca.

LC_ALL=ISO-8859-1 awk 'BEGIN{ \ pi=atan2(0, -1); r=126; \ for (j=0; j<360; j+=10) { \ lx=cos(pi/180*j); ly=sin(pi/180*j); lz=2; lm=sqrt(lx*lx+ly*ly+lz*lz); \ print "P6"; print "256 256"; print "255"; \ for (y=-128; y<128; y++) \ ...

FM'e göster: Herkese Türkiye Haritası

auselen
3
curl -s http://download.maxmind.com/download/worldcities/worldcitiespop.txt.gz \ | zcat \ | awk -F$',' '{if ($1 == "tr") print $6, $7}' \ | gnuplot -p -e \ "set terminal pngcairo size 1280, 720 background rgb 'black';"\ "set size ratio -1; unset key; unset tics; unset border;"\ ...

FM'den iste: Açık Veri

auselen
4

Veri ve veri bilimlerinin en popüler olduğu bugünlerde FM'in de bu rüzgardan faydalanması ve topladığı bilgileri paylaşması mümkün müdür?

FM'in ziyaretçiler, yazarlar gibi konularda topladığı kayıt bilgilerinin anonim, harmanlanmış olarak düzenli paylaşılmasının sitenin sağlığı ve geleceği için oldukça yararlı olacağını düşünüyorum. Bize de ...

Geleneksel üniversiteye mecbur muyuz?

butch
4

Özellikle ülkemizde, sıkça kulak misafiri olduğumuz konulardır, "Kendime uygun yüksek lisans/doktora programı bulamıyorum", "GPA'm çok düşük beni o programa kabul etmezler", "Yüksek lisansla birlikte götüremiyorum, işi bıraktım" ve türevleri. Acaba bu durumu gerçekten sorguluyor muyuz yoksa hala eski ...

FM'e göster: ♡

auselen
3

Programcılar için ucuz sevgililer günü önerileri...

 • t = 0 2𝜋
 • x = 16 sin³ t
 • y = 13 cos t - 5 cos (2 t) - 2 cos (3 t) - cos (4 t)
LC_ALL=ISO-8859-1 awk 'BEGIN { \ pi=atan2(0, -1); \ for (t=0; t<(pi*2); t+=pi/180) { \ print "P6"; print "256 256"; print "255"; \ if (t==0) { \ for (i=0;i<256*256;i++) \ printf ...

GitLab Vakası: Felaketi Şenliğe Çevirmek

butch
8

Haberiniz olmuştur. GitLab’da dün üstüste büyük sorunlar yaşandı. Öncelikle spam yoluyla saldırıya uğrayan sistemlerindeki sıkıntılar, bununla mücadele ederken başlarına gelen - aralarında yanlışlıkla asıl veritabanı verilerini silmek de bulunan - başka sorunlarla devam etti.

Özellikle ücretli hizmetlerde, sorunu hızlıca çözmek, ...

Ymuse splash

ymuse: Yerli Müzik Serüveni

butch
8

Geçmiş

Kişisel bir merakla başladı hikayesi. Müzik albümlerinin meta bilgilerinin kartonetlerinde sıkışıp kalmaması, müziği dinlerken bu bilgileri de görebilme aşkı ile önce albüm içeriklerini flac formatında saklayıp daha sonra bunları mümkün olan en derin bilgilerle etiketledik. Sonra bunu bir veritabanı yapmak iyi olur dedik ve bu sefer ...

Gitlab Pages Topluluk Sürümünde

butch
3

GitHub'dan bildiğimiz, GitLab'a da 8.3 kurumsal sürümü ile gelen Pages, bugün çıkan 8.17.0 sürümüyle topluluk sürümüne de eklendi. GitLab Pages özetle, statik web sitelerini gitlab altyapısıyla sunmanızı sağlıyor. Bunu yaparken tıpkı GitHub'da olduğu gibi çeşitli araçlardan yararlanabilir (jekyl, brunch, ...) ya da statik ...

PISI Geliştirme Deposu

exa
3

PISI'nın yeniden canlandırılan geliştirilme dalına ait kaynak kodunu github'da bulabilirsiniz. Kaynakların şu andaki revizyonu 1.1_beta12'dir. Bu revizyonu yerel subversion çalışma kopyalarımdan yükledim, Pardus projesindeki en son idare ettiğim geliştirme dalı deposuna aittir. Dalla ilgili bilgileri aşağıda kendiniz görebilirsiniz.

$ svn ...

Yorumlar

Cloudflare aylarca HTTPS oturumlarındak...
FM'den iste: Açık Veri

Seçmeler