Kartel: Microsoft

0
sundance
1995 yılında HitNet`e yollanmış bir rap parçasıdır. Eskileri karıştırırken çıktı, biraz gülümsemeniz dileklerimle, umarım kimseyi incitmez;)

...Çok yakIn bir gelecekte bir radyo haberi
dün be$ ki$i (ikisi çocuk), zorla Macrosoft LaboratuvarlarIna girmeye çalI$tIklarI gerekçesiyle, güvenlik görevlileri tarafIndan vurularak yok edildi. Macrosoft ba$ danI$manInIn basIna yaptIgI açIlamada
"Macrosoft'a yapIlan en küçük saldIrIya bile tahammülümüz yoktur ve bu tür hareketleri her zaman oldugu gibi $iddetle cezalandIrmaya devam edecegiz. Çünkü Amerika $u anda dünya üzerindeki tek egemen güçse, bunu ordularIndan çok Macrosoft'a borçludur. Ya$asIn Agabey" dedi...

   Bu sözler, amaçlarından ötürü, Electronic Frontier Foundation'a
  bize ikinci bir şans verdiği için Linus Tornvalds ve arkadaşlarına
         ve de dehasından ötürü, William Gibson'a
                adanmıştır

           -----------------------------------
              PROJECT: DISINTEGRATION
              SUBJECT: HOMO SAPIENS
           -----------------------------------

Bill Hates, yüz numara, en büyük,
Cehennemden çıkan, çIlgIn güç,
Yirmi ya$Inda,
Yüzbinlik araba,
Nerden geldi sorma,
AnlamazsIn,
DünyayI almadan,
Duracak da sanma.

Sparky ve Dark, geldik buraya
Belki anlarsInIz diye, bagIrIp durmaya,
Geride kalanlarI, çagIrmaya,
Virtual dünyadan kaçIp,
Actual olana
sarIlmaya,

Konu$ma, söyle de durmada böyle,
PiyasanIn anahtarI, sence de kimde ?
Linux'sun diye seni HALT edebilirler,
Windows, dünyanIn dört kö$esinde
 
                 NAKARAT
           kaç kere söyledik biz çocuk sana,
           bir türlü kulak asmadIn lafImIza,
               Bill Hates koyacak,
                nokta noktanIza,
            Hadi nazI bIrak gel yanImIza,

 >               Gel, gel, gel
 >               Windows'a gel
 >               Bilmiyorsan,
 >             saati elli dolardan,
 >              sana ögretirler,
 >               Gel, gel, gel
 >               Windows'a gel
               Macrosoft'takiler,
                Kan içiciler.

doksanbe$,
Windows,
pahalI gelir sana
$u anda Bill Hates konu$makta,
Macrosoft yanyana, cancana beraber,
CNN stüdyolarIndan al sana haber,
Durum beter, bak bana, saygI göster,
Bomba, OS $eklinde geliyor,
Release'i yaptIk, dos artIk ölüyor
Bana, bana, bana dolarlar geliyor.


                  NAKARAT

Bill Hates, örümcek gibi netini yayar
KanlI parasIyla, sömürerek ya$ar
Ya$amasI için yaralar, karalar, paralar
Önden, arkadan, sagdan soldan satIn alIp parçalar
Ama geregi yok
Bill Hates'e para lazIm,
Hem de dünyada olmadIgI kadar çooook
Win95 çIkIyor,
Sen 96'dan kork...
                  NAKARAT
MNet'in önemini ögren Internet'i bırak
Yok Amiga'ymış, Mac'miş
Çelik Bilegine bir tokat.

Shit, shat
iki adım geri at,
Birligin anlamını ögren,
sızlanmayı bırak,
yok full 32'miş,
Hakikati kattır,
Birbirimizi desteklememiz şart,
Ama unutma ki bizi yaşatan tabiat
                  NAKARAT
Bulu$ur, dola$IrIz biz her gece.
Çünkü Bill Hates uyumaz,
Hiçkimseden korkmaz,
Fatware'lar,
hiçbir zaman yok olmaz
olmaz
olmaz...

... sözler; KIVILCIM 'Sparky' Hindistan
...     TOLGA 'Dark' Selçuk
... giri$; KIVILCIM 'Sparky' Hindistan

Bu yazI tamamen eglence amaçlI bir kurgudur. Gerçek hayatla olan bütün
 ili$kiler ve benzerlikler tamamen tesadüfidir ve ya$adIgImIz dünya ile ilgili degildir.

Şimdilik...


Görüşler

0
FZ
ANTITRUST filmini seyredin diyorum başka da bir şey demiyorum ;-)
Görüş belirtmek için giriş yapın...

İlgili Yazılar

BSD mi daha iyidir GNU/Linux mu?

syntor

Fazlamesaiciler içinde GNU/Linux sevenler de var BSD sevenler de. Peki hangisi daha üstün? Tabii ki BSDciler BSD, GNU/Linuxçular GNU/Linux diyecektir.

Bu konuya farkli bir açıdan yaklaşan bir arkadaş BSD nin üstünlüğünü burada ispatlamış :)

Bir Dosyadan Klasör Olmaz Demeyin!

murat09

Bu Micros~1 XP´de yine JPGlerle işim gereği uğraşırken tekrar bir hata buldum. Gerçi fark edeli epey oluyor ama yeniden önüme çıkınca, belki yazılmamıştır diye düşündüm. Adamlar aslında iyiler, sitelerindeki makalelerde epey bir yol gösteriyorlar bu sorunlar icin (3 makalede uzun uzun 'ayrılmış aygıt adları' dosyalarının nasıl isimlerinin değiştirileceğini anlatmışlar). Ama ikide bir cıkarılan Service Pack'lerde bu hataları düzeltmek nedense akıllarına gelmiyor.
Bu görüntü Xp Pro. Corp. Edition + SP1 yüklü bir makinada, JPEG dosyasının ismini değiştirmek için F2 tuşuna bastıktan sonra alınmıştır. XP, salt okunur resim dosyalarının ismini değiştirmeye kalkarsak hep bu hatayı veriyor. Gerçi ismini değiştiriyor ama hata hatadır, değil mi. Son kullanıcıyı düşündüğünüzde, saç baş yoldurur bu sorunlar.
Saygılar.

Özgür yazılımı anlamaya daha çok yolumuz var!

fkoksal

Bugün gözüme bir blog girdisi takıldı. Blog sahibi "Açık kaynak" hakkında bilgi vermek istemiş. Yazının bir bölümünü paylaşmak istedim.

...Açık Kaynak yazılımların diğer bir ortak özelliği de ücretsiz dağıtılmasıdır. İlk açık kaynaklı yazılım 1998 yılında Netscape tarafından yayınlanan Navigator‘dür ve Mozilla adı altında lisanslanıp dağıtılmaya başlanmıştır...

Buradan buyrun

Hangi Balık Hangi Balığı Yer Sizce?

sundance

Hayat çok eğlenceli... Bir tarafta ticari kaygı ile artı değer oluşturmaya çalışan birileri, bir diğer tarafta ise keyif için, hobi olarak bildiğini okuyan deliler.

Klasik yazılım firmaları yavaş yavaş karakterlerini değiştirirken, açık kaynak kodlu yazılımlar geliştiren kişiler yavaş yavaş şirketleşmeye, belki yazılımları için değil, ama verdikleri destek hizmetleri için para almaya ve gün geçtikçe daha büyük projelere imza atmaya başladılar.

Vista Üçlüsü

parsifal

Pek çok alanda meşhur üçlüler vardır.
Bu sefer ki üçlümüz çok farklı bir alanda...
İşte karşınızda Windows Vista Üçlüsü