Kartel: Microsoft

0
sundance
1995 yılında HitNet`e yollanmış bir rap parçasıdır. Eskileri karıştırırken çıktı, biraz gülümsemeniz dileklerimle, umarım kimseyi incitmez;)

...Çok yakIn bir gelecekte bir radyo haberi
dün be$ ki$i (ikisi çocuk), zorla Macrosoft LaboratuvarlarIna girmeye çalI$tIklarI gerekçesiyle, güvenlik görevlileri tarafIndan vurularak yok edildi. Macrosoft ba$ danI$manInIn basIna yaptIgI açIlamada
"Macrosoft'a yapIlan en küçük saldIrIya bile tahammülümüz yoktur ve bu tür hareketleri her zaman oldugu gibi $iddetle cezalandIrmaya devam edecegiz. Çünkü Amerika $u anda dünya üzerindeki tek egemen güçse, bunu ordularIndan çok Macrosoft'a borçludur. Ya$asIn Agabey" dedi...

   Bu sözler, amaçlarından ötürü, Electronic Frontier Foundation'a
  bize ikinci bir şans verdiği için Linus Tornvalds ve arkadaşlarına
         ve de dehasından ötürü, William Gibson'a
                adanmıştır

           -----------------------------------
              PROJECT: DISINTEGRATION
              SUBJECT: HOMO SAPIENS
           -----------------------------------

Bill Hates, yüz numara, en büyük,
Cehennemden çıkan, çIlgIn güç,
Yirmi ya$Inda,
Yüzbinlik araba,
Nerden geldi sorma,
AnlamazsIn,
DünyayI almadan,
Duracak da sanma.

Sparky ve Dark, geldik buraya
Belki anlarsInIz diye, bagIrIp durmaya,
Geride kalanlarI, çagIrmaya,
Virtual dünyadan kaçIp,
Actual olana
sarIlmaya,

Konu$ma, söyle de durmada böyle,
PiyasanIn anahtarI, sence de kimde ?
Linux'sun diye seni HALT edebilirler,
Windows, dünyanIn dört kö$esinde
 
                 NAKARAT
           kaç kere söyledik biz çocuk sana,
           bir türlü kulak asmadIn lafImIza,
               Bill Hates koyacak,
                nokta noktanIza,
            Hadi nazI bIrak gel yanImIza,

 >               Gel, gel, gel
 >               Windows'a gel
 >               Bilmiyorsan,
 >             saati elli dolardan,
 >              sana ögretirler,
 >               Gel, gel, gel
 >               Windows'a gel
               Macrosoft'takiler,
                Kan içiciler.

doksanbe$,
Windows,
pahalI gelir sana
$u anda Bill Hates konu$makta,
Macrosoft yanyana, cancana beraber,
CNN stüdyolarIndan al sana haber,
Durum beter, bak bana, saygI göster,
Bomba, OS $eklinde geliyor,
Release'i yaptIk, dos artIk ölüyor
Bana, bana, bana dolarlar geliyor.


                  NAKARAT

Bill Hates, örümcek gibi netini yayar
KanlI parasIyla, sömürerek ya$ar
Ya$amasI için yaralar, karalar, paralar
Önden, arkadan, sagdan soldan satIn alIp parçalar
Ama geregi yok
Bill Hates'e para lazIm,
Hem de dünyada olmadIgI kadar çooook
Win95 çIkIyor,
Sen 96'dan kork...
                  NAKARAT
MNet'in önemini ögren Internet'i bırak
Yok Amiga'ymış, Mac'miş
Çelik Bilegine bir tokat.

Shit, shat
iki adım geri at,
Birligin anlamını ögren,
sızlanmayı bırak,
yok full 32'miş,
Hakikati kattır,
Birbirimizi desteklememiz şart,
Ama unutma ki bizi yaşatan tabiat
                  NAKARAT
Bulu$ur, dola$IrIz biz her gece.
Çünkü Bill Hates uyumaz,
Hiçkimseden korkmaz,
Fatware'lar,
hiçbir zaman yok olmaz
olmaz
olmaz...

... sözler; KIVILCIM 'Sparky' Hindistan
...     TOLGA 'Dark' Selçuk
... giri$; KIVILCIM 'Sparky' Hindistan

Bu yazI tamamen eglence amaçlI bir kurgudur. Gerçek hayatla olan bütün
 ili$kiler ve benzerlikler tamamen tesadüfidir ve ya$adIgImIz dünya ile ilgili degildir.

Şimdilik...


Görüşler

0
FZ
ANTITRUST filmini seyredin diyorum başka da bir şey demiyorum ;-)
Görüş belirtmek için giriş yapın...

İlgili Yazılar

Hay aksi!

wizzyfx

Bu sabah karşılaştığım Microsoft hata sayfası. Helal olsun vallahi, iyi güldüm sabah sabah. Error code'ları değiştirip diğerlerini görebilirsiniz. Hay aksi!

Süper matematikçi sonsuz asal sayıyı keşfetti

coskung

Matematik alanındaki buluşlarıyla bilim dünyasının "Süper Matematikçi" unvanını verdiği Samsunlu matematik öğretmeni Aydın Cerit, son olarak sonsuz asal sayıyı keşfettiğini bildirdi

Shakespeare Programlama Dili

FZ

Dünya edebiyatında önemli bir yeri olan Shakespeare'în üslubunu sevin ya da sevmeyin, yarattığı etki ve kalıcılığı tartışılmaz. Rama'da, ürettiği robotlara Shakespeare oynatan dahi mühendis gerçek bir karakter olsaydı (ki aslında hiç yok diyemeyiz) herhalde Shakespeare programlama dilini görseydi bıyıkaltından gülerdi.

Peki bu dil neye benziyor? Değişkenler Shakespeare oyunlarından alınma, sahneye giriyorlar, birbirlerine bir şeyler söyleyerek değer yüklüyorlar. Mesela negatif değer yüklemeniz için karakterlerden biri Hamlet'e hakaret ediyor. Bu kadarla kalsa iyi!

Çıldırtan Müşteriler: Clientcopia

FZ

Vista Üçlüsü

parsifal

Pek çok alanda meşhur üçlüler vardır.
Bu sefer ki üçlümüz çok farklı bir alanda...
İşte karşınızda Windows Vista Üçlüsü