Telekomda Serbestleşme Hakkında

0
anonim
Telekomda Serbestleşme Hakkında İnternet Kurulu Üyeleri ve Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Ortak Bildirgesi - 1 Ocak 2004

Türkiye Kamuoyuna,

Türkiye İnterneti bu yıl 10 yaşını doldurdu. 1 Ocak 2004'te Türk Telekom'un tekeli kalkmaktadır.

Bizler, İnternet Kurulu Üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak bu vesile ile kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapıyoruz:
İnsanlık yeni bir toplum biçimine, Bilgi Toplumuna, geçişin sancılarını yaşamaktadır. Sanayi devriminden daha önemli bir gelişme olan Bilişim Teknolojileri ve özellikle İnternet, başta ekonomi ve yönetim olmak üzere yaşamın tüm boyutlarında köklü değişimlere neden olmaktadır.

Bizler, İnternet'i Türk toplumunu Bilgi Toplumu'na taşıyacak bir katalizör, bir taşıyıcı ve fırsat yaratıcısı olarak görüyoruz.

İnternet, bilişim ve telekom sadece kendi başına, kendi sektörü için değil, diğer tüm sektörler, tüm kesimler ve yaşamın tüm boyutları için hayati önem taşımaktadır. Dünya ile rekabet etmek ve demokrasisini geliştirmek isteyen bir Türkiye'nin İnternet'te geri kalmak gibi bir lüksü olmadığını düşünüyoruz.

Türkiye rotasını henüz Bilgi ve İletişime döndürememiştir !

Ülkemiz İnterneti 10. yılını doldurdu ama sağlıklı bir gelişme düzeyine giremedi. Geçen on yıla bakınca, stratejisini belirleyememiş, somut politikaları olmayan, kurumsal yapılanmalarını tamamlayamamış, altyapıda ciddi sorunları olan, telekom sektöründe tam rekabeti oluşturamamış ve eylem planı yapamamış bir ülke görüyoruz.

DPT Bilgi Toplumu Dairesi, Kısa Dönem Acil Eylem Planı ve Teknoparklar gibi gelişmeleri olumlu buluyoruz. Ama, bunlar, ülkenin rotasını bilgi toplumuna döndürmek için yeterli değildir.

Ülkemiz TT'nin satışından gelecek paraya odaklanmış, Telekom sektörünü tam rekabete açmada geç kalmıştır.

Türk Telekom, parekendecisiyle rekabet eden toptancı görüntüsünü benimseyerek kolayca rekabete açılabilecek alanlarda direnmiş ve elindeki hakim durumu rakiplerini pazardan silmek için kullanmaktan çekinmemiştir.

Özetle, telekom sektörü, rekabet eksikliğini, yüksek fiyatlar, kalite ve ürün eksikliği ile yaşamıştır; bu ise İnternetin gelişmesine set çekmiştir.

Ülkemiz 2000 yılında yayınladığı 4502 sayılı Kanunla 1 Ocak 2004'te tüm telekom sektörünü rekabete açma konusunda dünyaya söz vermiştir. Telekomunikasyon Kurumu da serbestleşme konusunda bir takvim hazırlamış ve bu takvime uymak için önemli çalışmalar yapmıştır.

Ülkemiz internetinin ve dolayısıyla, ekonomi ve rekabet gücümüzün, artışı için şunların yapılması gerektigini düşünmekteyiz:

* Telekomünikasyon Kurumunu, daha önce ilan ettiği takvime uymaya, Ulaştırma Bakanlığı'nı üzerine düşeni yapmaya ve tam serbestleşmeyi derhal gerçekleştirmeye davet ediyoruz.
* ADSL ve Kablo TV üzerinden verilen geniş bant internet erşiminin özel sektör tarafından da yaygınlaşması çabaları karşısındaki Türk Telekom tarafından konulan engeller kaldırılmalıdır.
* Uzak mesafe telefon işletmeciliği, ortak kullanımlı telsiz hizmetleri, sabit kablosuz erişim hizmetleri, kablo platform işletmeciliği ve altyapı işletmeciliği hemen serbestleşmelidir. İlgili yönetmelikler hazır durumdadır. Birkaç küçük sorunu gidermek için bizler gece gündüz çalışıp, sorunun çözümüne katkıda bulunmaya hazırız.

Altyapının ucuz, güvenilir, yaygın olması İnternet'in büyümesi için olmazsa olmaz koşulların başında gelmektedir.

Bunu ancak, tam rekabet koşullarında; sayısal uçurumu ortadan kaldıran, ülkemizi Bilgi Toplumuna taşıyacak kapsamlı bir Eylem Planı ile yapabiliriz. En önemli eksiğimiz, özel sektör, STK'lar ve üniversitelerin doğal bir parça olduğu, birbiriyle örtüşen, politika belirleme, koordinasyon, denetleme, teşvik fonksiyonları olan katılımcı ve saydam mekanizmalardır.

Türk Telekom, Telekomunikasyon Kurumu, Rekabet Kurumu ve Bilgi Toplumu Dairesi'ni, tüm internet ve telekom sektörünün paydaşı olduğu açık ortamlara aktif olarak katılmaya ve katkı vermeye davet ediyoruz.

Tüm toplumu, başta ilgili kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, hükümet ve TBMM olmak üzere, ülkemiz internetini geliştirmeye, e-Türkiye'yi kurmaya ve Bilgi Toplumuna dönüşüme çaba harcamaya davet ediyoruz.

İnternet Yaşamdır !

Kurul Üyeleri: Bireysel Destek:
Doç. Dr. Mustafa Akgül - Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. M. Ufuk Çağlayan; Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. İ. Ethem Derman - Ankara Üniversitesi
Dr. Attila Özgit - ODTÜ
Ümit Atalay - Innova
Hülya Pekşirin - Türkiye Barolar Birliği
Fikret İlkiz - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yüksel Samast - Forsnet
Tanol Türkoğlu - Şekerbank
Şeref Oğuz - Tercüman
Cahit Sabır - Türkiye Bankalar Birliği
Murat Ekşioğlu - Telsim

Destekleyen STK'lar:
BMD - Bilişim Muhabirleri Derneği
ILESAM - Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
INETD - İnternet Teknolojileri Derneği
IvHP - İnternet ve Hukuk Platformu
LKD - Linux Kullanıcıları Derneği
TB - Tüketiciler Birliği
TBD - Türkiye Bilişim Derneği
TBV - Türkiye Bilişim Vakfı
TUBISAD - Bilgi İşlem Hizmetleri Derneği
TEDER - Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tuketici Haklari ve Sektorel Arastirma Dernegi
TELKODER - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Dernegi
TID - Tüm Internet Derneği
TIEV - Tüm İnternet Evleri Derneği
TKD - Türk Kütüphaneciler Derneği
TURKMIA - Tıp Bilişim Derneği
TUTED Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği
TZV - Türkiye Zeka Vakfı
UNAK - Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

Kaynak: Kılavuz.net

İlgili Yazılar

Hukuk ve Kantarın Topuzu

sefalet

Son günlerde gelişen olaylar çerçevesinde kamuoyunda çocuk istismarına yönelik suçlara karşı bir duyarlılık ve eyleme geçme isteği artmıştır. Fakat konu genelağ ve onun kullanımı olunca yerel hukuk yeterli olamamakta ve uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Yeni T.C. Kanunu ile "Bilişim Suçları" (bilişim alanındaki suçlar demek daha doğru görünüyor) bir tanım içine sokulmaya çalışıldı. Bu sayede, ülkeler bazında, en sert tedbirlerin alındığı ceza ve usül kanunlarına sahip olduk. Öyle ki, aşıldığı zannedilen "fişleme", "takip", "gözetleme" gibi pek çok bakımdan eleştirilecek uygulamalar geri gelmiş görünüyor.Özellikle çocuk istismarı ile mücadele etmek gayreti ile bilinçli ve bilinçsiz ve en önemlisi kamuoyunun görüşüne sunulmadan çeşitli uygulamalara geçilip, kanun maddeleri hayata geçirilmiştir.

Google´den email servisi

sametc

‘Gmail’ adını taşıyacak olan yeni email hizmetinin içinde, gönderilen ve gelen email metinlerini tarayacak bir arama motoru bulunacak. Gmail kullanıcılara 1 gigabyte ücretsiz alan sağlayacak. Bu rakam yaklaşık 500 bin email sayfasını tutabiliyor.
Google, Gmail servisinin finansmanını alışılmadık bir şekilde sağlayacak. Google arama motoru, email metinlerinde geçen konulara ilişkin reklem linklerini emaillere iliştirecek. Örneğin, iletişim kuran iki kullanıcının gitmeyi planladıkları bir konserin bilet satışına dair internet linki email ile beraber gelecek. Google ilk etapta imtiyazlı kullanıcılara açılacak olan deneme servisinin ardından, Gmail’i bir kaç hafta içerisinde internete taşıyacak.
devamı: www.ntvmsnbc.com

Internet mimarisinin temeli: Uçdan uca prensibi

arikan

MIT Media Lab Virüssel İletişim Grubu (Viral Communications Group)'ndan David Reed geçtiğimiz günlerde "IP3 Kamu Yararı ödülü" aldı. Reed bu odülü Internet mimarisinin temelini oluşturan dijital ağlarda "end-to-end prensibi"ni (uçdan uca prensibi) geliştirmesiyle kazandı.

Napster alternatifleri ister misiniz ?

sundance

Napster da artık aradığınızı bulamıyor musunuz ? Ya da `illa da Metallica indirecem` diye tutturanlardan mısınız ?

O zaman UnderGroundOnline`ın Napster alternatifleri yazısı tam size göre.

Benim tavsiyem Hotline, kurun kurdurun bize haber verin trade edelim :)

Piksellerimi boya abi! Limit sıfıra gider...

anonim

Alın size bir "pazarlama dahisi" daha. Bence kendinden önceki uygulamalara göre daha akılcı ve estetik bir düşünceye dayanıyor. Tüm dünyadan binlerce insan bir araya gelerek ve küçük renkli kutucuklar kullanarak bir resim ortaya çıkarabilir mi fikri ya da sorusu üzerinden yola çıkan bir uygulama.Sayfadaki her renkli piksel "şimdilik" bir dolara satılmakta. Eğer rağbet görürse, piksel üzerindeki renklerin gelişimine göre çok karmaşık ve türlü ilginçliklere gebe bir uygulama olacak.