Telekomda Serbestleşme Hakkında

0
anonim
Telekomda Serbestleşme Hakkında İnternet Kurulu Üyeleri ve Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Ortak Bildirgesi - 1 Ocak 2004

Türkiye Kamuoyuna,

Türkiye İnterneti bu yıl 10 yaşını doldurdu. 1 Ocak 2004'te Türk Telekom'un tekeli kalkmaktadır.

Bizler, İnternet Kurulu Üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak bu vesile ile kamuoyuna aşağıdaki açıklamayı yapıyoruz:
İnsanlık yeni bir toplum biçimine, Bilgi Toplumuna, geçişin sancılarını yaşamaktadır. Sanayi devriminden daha önemli bir gelişme olan Bilişim Teknolojileri ve özellikle İnternet, başta ekonomi ve yönetim olmak üzere yaşamın tüm boyutlarında köklü değişimlere neden olmaktadır.

Bizler, İnternet'i Türk toplumunu Bilgi Toplumu'na taşıyacak bir katalizör, bir taşıyıcı ve fırsat yaratıcısı olarak görüyoruz.

İnternet, bilişim ve telekom sadece kendi başına, kendi sektörü için değil, diğer tüm sektörler, tüm kesimler ve yaşamın tüm boyutları için hayati önem taşımaktadır. Dünya ile rekabet etmek ve demokrasisini geliştirmek isteyen bir Türkiye'nin İnternet'te geri kalmak gibi bir lüksü olmadığını düşünüyoruz.

Türkiye rotasını henüz Bilgi ve İletişime döndürememiştir !

Ülkemiz İnterneti 10. yılını doldurdu ama sağlıklı bir gelişme düzeyine giremedi. Geçen on yıla bakınca, stratejisini belirleyememiş, somut politikaları olmayan, kurumsal yapılanmalarını tamamlayamamış, altyapıda ciddi sorunları olan, telekom sektöründe tam rekabeti oluşturamamış ve eylem planı yapamamış bir ülke görüyoruz.

DPT Bilgi Toplumu Dairesi, Kısa Dönem Acil Eylem Planı ve Teknoparklar gibi gelişmeleri olumlu buluyoruz. Ama, bunlar, ülkenin rotasını bilgi toplumuna döndürmek için yeterli değildir.

Ülkemiz TT'nin satışından gelecek paraya odaklanmış, Telekom sektörünü tam rekabete açmada geç kalmıştır.

Türk Telekom, parekendecisiyle rekabet eden toptancı görüntüsünü benimseyerek kolayca rekabete açılabilecek alanlarda direnmiş ve elindeki hakim durumu rakiplerini pazardan silmek için kullanmaktan çekinmemiştir.

Özetle, telekom sektörü, rekabet eksikliğini, yüksek fiyatlar, kalite ve ürün eksikliği ile yaşamıştır; bu ise İnternetin gelişmesine set çekmiştir.

Ülkemiz 2000 yılında yayınladığı 4502 sayılı Kanunla 1 Ocak 2004'te tüm telekom sektörünü rekabete açma konusunda dünyaya söz vermiştir. Telekomunikasyon Kurumu da serbestleşme konusunda bir takvim hazırlamış ve bu takvime uymak için önemli çalışmalar yapmıştır.

Ülkemiz internetinin ve dolayısıyla, ekonomi ve rekabet gücümüzün, artışı için şunların yapılması gerektigini düşünmekteyiz:

* Telekomünikasyon Kurumunu, daha önce ilan ettiği takvime uymaya, Ulaştırma Bakanlığı'nı üzerine düşeni yapmaya ve tam serbestleşmeyi derhal gerçekleştirmeye davet ediyoruz.
* ADSL ve Kablo TV üzerinden verilen geniş bant internet erşiminin özel sektör tarafından da yaygınlaşması çabaları karşısındaki Türk Telekom tarafından konulan engeller kaldırılmalıdır.
* Uzak mesafe telefon işletmeciliği, ortak kullanımlı telsiz hizmetleri, sabit kablosuz erişim hizmetleri, kablo platform işletmeciliği ve altyapı işletmeciliği hemen serbestleşmelidir. İlgili yönetmelikler hazır durumdadır. Birkaç küçük sorunu gidermek için bizler gece gündüz çalışıp, sorunun çözümüne katkıda bulunmaya hazırız.

Altyapının ucuz, güvenilir, yaygın olması İnternet'in büyümesi için olmazsa olmaz koşulların başında gelmektedir.

Bunu ancak, tam rekabet koşullarında; sayısal uçurumu ortadan kaldıran, ülkemizi Bilgi Toplumuna taşıyacak kapsamlı bir Eylem Planı ile yapabiliriz. En önemli eksiğimiz, özel sektör, STK'lar ve üniversitelerin doğal bir parça olduğu, birbiriyle örtüşen, politika belirleme, koordinasyon, denetleme, teşvik fonksiyonları olan katılımcı ve saydam mekanizmalardır.

Türk Telekom, Telekomunikasyon Kurumu, Rekabet Kurumu ve Bilgi Toplumu Dairesi'ni, tüm internet ve telekom sektörünün paydaşı olduğu açık ortamlara aktif olarak katılmaya ve katkı vermeye davet ediyoruz.

Tüm toplumu, başta ilgili kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, hükümet ve TBMM olmak üzere, ülkemiz internetini geliştirmeye, e-Türkiye'yi kurmaya ve Bilgi Toplumuna dönüşüme çaba harcamaya davet ediyoruz.

İnternet Yaşamdır !

Kurul Üyeleri: Bireysel Destek:
Doç. Dr. Mustafa Akgül - Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. M. Ufuk Çağlayan; Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. İ. Ethem Derman - Ankara Üniversitesi
Dr. Attila Özgit - ODTÜ
Ümit Atalay - Innova
Hülya Pekşirin - Türkiye Barolar Birliği
Fikret İlkiz - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yüksel Samast - Forsnet
Tanol Türkoğlu - Şekerbank
Şeref Oğuz - Tercüman
Cahit Sabır - Türkiye Bankalar Birliği
Murat Ekşioğlu - Telsim

Destekleyen STK'lar:
BMD - Bilişim Muhabirleri Derneği
ILESAM - Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
INETD - İnternet Teknolojileri Derneği
IvHP - İnternet ve Hukuk Platformu
LKD - Linux Kullanıcıları Derneği
TB - Tüketiciler Birliği
TBD - Türkiye Bilişim Derneği
TBV - Türkiye Bilişim Vakfı
TUBISAD - Bilgi İşlem Hizmetleri Derneği
TEDER - Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tuketici Haklari ve Sektorel Arastirma Dernegi
TELKODER - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Dernegi
TID - Tüm Internet Derneği
TIEV - Tüm İnternet Evleri Derneği
TKD - Türk Kütüphaneciler Derneği
TURKMIA - Tıp Bilişim Derneği
TUTED Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği
TZV - Türkiye Zeka Vakfı
UNAK - Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

Kaynak: Kılavuz.net

İlgili Yazılar

FreeWiFi - Özgür Network

anonim

Uzun zamandır niyetim vardı ve stallman.org'da yapılan çağrıyı da görmem üzerine freewifi.sometwo.net 'i açtım. Kısa sürenin çalışması olduğu için yanlışları olabilir (olacaktır). Desteğinizi ve mevcut hatalar için düzeltmelerinizi bekliyor.

Captcha Mucizesi

anonim

Dünyada insanoğlu tarafından hergün 60 milyona yakın CAPTCHA çözümlemesi yapılıyor. Her bir CAPTCHA çözümlemesi yaklaşık 10 saniye sürüyor. Tek başına bakıldığında çok kısa gözüken bu süre 60 milyon işlemle çarpıldığında 1 günlük iş saati kaybı 150.000 saati buluyor. Peki harcanan bu eforu faydalı bir ürüne dönüştürmek mümkün mü? Yakın zamanda birçok sitede görmeye başlayacağınızı tahmin ettiğim Recaptcha isimli küçük ve çok yaratıcı bir web uygulaması, bu kayıp saatleri insanlığın bilgi arşivinin sayısallaştırılıp çok daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlayarak bizlere tekrar kazandırıyor.

ADSL Posta Güvercinine Karşı

ZZombie

Gezegende dolaşırken Hüseyin USLU'nun blogundaki bir yazı dikkatimi çekti.

Bir Grup İsrailli öğrenci ülkelerinde hizmet veren ADSL'in yavaşlığını ispatlamak için bu türde bir yöntem kullanmışlar.

RTUK işi bitiriyor mu?

anonim

Belki bitiriyor, belki de biraz daha bekleyecek.Belki gene rafa kaldırıp seneye bir dönem ısıtıp önümüze koyacak.En azından şimdilik bu yasaya karşı çıkanlar; Tepkiler için belki okumak belki de katılmak isterler...

Google´da Nasıl Tepeye Oturursunuz

FZ

Efsanevi arama sitesi Google bilindiği üzere PageRank(tm) diye bir teknoloji kullanıyor ve "A sayfası B sayfasına linkli ise A, B'ye oy vermiştir dolayısı ile B'nin arandığında tepede çıkma şansı artmıştır" şeklinde özetlenebilecek bir mantaliteye göre işliyor. Google firması bunun "demokratik" bir mekanizma olduğunu söylüyor.

Peki ya bir site, bir sürü site oluşturup buralardan kendine link verirse ne olur? İşte bir örnek vakanın network diyagramları ile de desteklenmiş analizi bu konuda epey aydınlatıcı olabilir. Söz konusu durum, kendini üst sıralara yerleştirmeye çalışan organizasyona epey pahalı patlamış olsa gerek (onca sitenin domain isimleri için ödenen paralar falan) ancak "demokratik" olarak sunulan bir algoritmanın nasıl kötüye kullanılabileceğine (taciz etmek de diyebilirsiniz ;-) iyi bir örnek.