mustafa_

mustafa_


0 takip ediyor | 0 takip ediliyor


Bilgi alanları


İlgi alanları

Perl için FMOD Kütüphanesi ( 3)

0.02 sürümü yayınlandı.

Bazı hatalar düzeltildi.
Win32 için PPM dosyası sağlandı.

Google: Gizlilik mi? ( 13)

Echelon(büyük ihtimmalle adını yazdığım için bu thread'de dinlenmeye alınacaktır) potansiyel kişileri aramak yerine, Google'ın web servisleri üzerinden gerçekten çoğu kişi izlenebilmekte midir?

http://en.wikipedia.org/wiki/Echelon_(signals_intelligence)

Perl için FMOD Kütüphanesi ( 3)

Projeyi yakından takip etmek için CVS'ye commit yapıldı.

http://fmod4perl.cvs.sourceforge.net/viewvc/fmod4perl/

Perl için FMOD Kütüphanesi ( 3)

Windows için hazır ppm paketleri sunamadım.
Eğer VC++ mevcut ise VC++ bin(binary) dizininde cmd'de "vcvars32.bat" dosyasını çalıştıralım.
Böylece nmake yardımcı aracı çalıştırabilir şekilde path'e eklenecektir.

http://www.fmod.org/index.php/release/version/fmodapi375win.zip

dosyasını download ettikten sonra zip dosyasını açalım.

"fmodapi375win/api/lib" dizine altındaki "fmodvc.lib" dosyasını Fmod4Perl dizinine kopyalayalım ve "Makefile.PL" dosyasının içinde LIBS karşılığı olarak "-lfmodvc" yazalım.

cmd'de

$perl Makefile.PL
$nmake
$nmake install

sonucunda ilgili ActivePerl sürümü için Fmod4Perl derlenecek ve kurulacaktır.

Hataları ve eksiklikleri bildirirseniz sevinirim.

Anti-Java Profesörü ve İşsiz Programcılar ( 27)

New York Üniversitesi’ndeki profesör Java'nın daha çok JEE üzerinde eleştirilerini yoğunlaşmış. Daha çok web uygulamaları üzerinde öğrencilerin geliştirilmesine karşı olduğunu belirtmek istiyor.

Eğer gerçekten bu zamana kadar Java'nın gerçekleştirdiği "Compile once,run everywhere" felsefesine yakın olacak bir platform mevcut olsaydı büyük ihtimmalle bu kadar eleştiri almazdı.

Programlama dilini, programlama dili yapan mevcut X programlama dili için geliştirilmiş kütüphanelerdir. Örnek olarak: Java'da gerçekleştirilen Swing ile GUI uygulamalar kadar cross platform bir GUI kütüphanesine karşılaşmadığımı söylemek isterim.

Web uygulamaları için "Development cycle" kısa olması ve 'web uygulaması geliştirmek için kütüphanelerin kullanımının uygun olması' şeklinde sıralayabileceğimiz kriterler mevcut olacaktır. Eğer 'development cycle' istenildiği gibi değilse Örnek olarak: CGI uygulamalarını C programlama dili ile yazmakdır. Bu development yönteminden vazgeçilip Perl/CGI,Python veya başka bir programlama dili ile uygulama yazım sürecine başlanabilir.

Java'nın web development ilişkin sürecinde bu kadar popüler olmasının sebebi olarak web development için geliştirilmiş uygulamalar ve kütüphanelerden dolayı olabileceğidir. Çünkü Java'nın ilk çıktığı sıralarda sadece Applet uygulamalarında(browsera gömülü uygulama) kullanılan bir programlama dilinden, birçok dalda kullanılabilinen bir programlama diline başarılı bir şekilde gelişmesidir.

Yanıldığım noktalar olabilir ancak düşüncelerim bu şekilde.