Geniş bir Linux kümesinin kurulması, Bölüm 1: Giriş ve Donanım Konfigürasyonu

0
tongucyumruk
IBM Türkiye ve Fazlamesai.net işbirliği ile dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız. Diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.

Geniş bir Linux kümesinin kurulması, Bölüm 1: Giriş ve Donanım Konfigürasyonu

Düzey: İleri

Graham White ( gwhite@uk.ibm.com ), Sistem Yönetimi Uzmanı, IBM
Mandie Quartly ( mandie_quartly@uk.ibm.com ), BT Uzmanı, IBM

06 Aralık 2006

IBM® System™ ve IBM TotalStorage® sistemlerini de içeren birçok ayrı donanım ve yazılım parçalarından oluşan bir Linux® kümesi oluşturun. Birkaç bölümden oluşan dizinin bu bölümünde, mimarinin anlaşılmasını, mantıksal ağ tasarımının planlanmasını, uçbirim sunucularının ayarlanmasını ve sabit yazılımın güncellenmesini içeren donanım yapılandırması ele alınmaktadır.

Geniş Linux kümesi dizilerine giriş

Bu makale, geniş Linux bilgisayar kümelerinin kuruluşunu ve ayarlanmasını kapsayan makale dizisinin birincisidir. Bu dizinin amacı, birçok ayrı donanım ve yazılım parçasının oluşturduğu çalışan bir Linux kümesi yaratmak için gerekli süreç ile ilgili kamuya açık etki alanındaki çeşitli yerlerde bulunan güncel bilgileri bir yerde toplamaktır. Ancak, bu makaleler yeni bir geniş Linux kümesinin tam tasarımına temel oluşturmak için hazırlanmamıştır. Genel mimari göstergeleri için başvuru malzemelerine ve Kaynaklar altındaki Kırmızı Kitaplara (Redbooks) bakın.

Bu dizinin ilk iki bölümü, kümenin temel kuruluşuna yöneliktir ve IBM sistem yönetimi yazılımı olan Cluster Systems Management (CSM) yazılımının kullanıldığı donanım yapılandırması ve kuruluşuyla ilgili bir genel bakış sağlar. Birinci makale, konuyu size tanıtır ve donanım yapılandırmasıyla ilgili bilgi verir. İkinci makale, yönetim sunucusu yapılandırmasını ve düğüm kuruluşunu anlatır. Dizinin sonraki bölümleri, kümenin depolama arka ucuyla ilgilidir. Bu bölümler, depolama donanımı yapılandırmasını ve IBM'in paylaşımlı dosya sistemi olan GPFS'nin (General Parallel File System; Genel Paralel Dosya Sistemi) kuruluş ve yapılandırmasını kapsar.

Bu yazı dizisi, sistem mimarlarının ve mühendislerinin, IBM eServer Cluster 1350 çerçevesini (bkz. Kaynaklar) kullanarak bir Linux kümesi planlarken ve uygularken kullanmaları için hazırlanmıştır. Bazı bölümler, eğitim amacıyla ve olağan küme işletimi sırasında küme yöneticilerinin kullanımı için de uygun olabilir.

Bölüm 1: Genel küme mimarisi

Yapılandırma adımlarına geçmeden önce iyi bir tasarım yapmak çok önemlidir. Tasarım iki parçadan oluşur:

 • Fiziksel tasarım
  • Her bir raf tipine ilişkin raf düzeni (yönetim rafları ve bilgi işlem rafları gibi)
  • Kuruluş ve üretim kullanımı sırasında (ikisi birbirinden farklıysa) rafların zemine nasıl yerleştirileceğinin planlanması
  • Ağ, güç, konsol erişimi vb. için raflar arası bağlantı şemaları
  • Depolama birimi, uçbirim sunucuları vb. için raflar arası kablolama
 • Mantıksal tasarım
  • IP adresi aralıkları, alt ağ yapılandırması, bilgisayar adlandırma kuralları gibi konuları içeren ağ tasarımı
  • Özel komut dosyası konumlarına, donanım ayarlarına ve izleme gereksinimlerine ilişkin CSM yapılandırması
  • İşletim sistemi gereksinimleri, özel paket listeleri ve sistem yapılandırması seçenekleri
  • Dosya sistemi düzeni, bölümleme, eşleme (replication) gibi konuları içeren depolama düzeni

Örnek küme (bkz. Şekil 1) tamamen TotalStorage altsistemlerinin bağlı olduğu Intel® ya da AMD tabanlı IBM Systems bilgisayarlarından oluşur (bu sistemlerle ilgili ek bilgi için bkz. Kaynaklar). Basit olması açısından, bakır gigabit Ethernet kablosu küme ara bağlantısını sağlar. Bu kablo, bağlı/kapı kanallı/etherkanal tercih ettiğiniz devre terimini buraya yerleştirin bağlantılarının kullanıldığı raflar arasındaki bant genişliğini artırırken çoğu durumda iyi bir hız da sağlar.

Ağ topolojisi, yönetim rafındaki bir ana anahtara geri bağlanan tüm raflarla, bir yıldız şeklini alır. Örnek küme üç ağ kullanır: Yönetim/veriler için bir ağ (bilgi işlem ağı), kümelenmiş dosya sistemi için bir ağ (depolama ağı) ve yönetimle görevli aygıt yönetimi için bir ağ. İlk iki ağ, normal IP ağlarıdır. İşlemler arası iletişim (MPI gibi) ve küme yönetimi de dahil olmak üzere çoğu görev için bilgi işlem ağı kullanılır. Depolama ağı, yalnızca kümelenmiş dosya sistemi iletişimi ve erişimi için kullanılır.


Şekil 1. Küme mimarisi şeması
Küme mimarisi şeması

Örnek kümeye ilişkin bazı ek tasarım ve düzen ayrıntıları aşağıdakileri içerir:

 • Yönetim sunucusu -- Yönetim sunucusu işlevi, tek bir sunucuda ya da birden çok sunucuda bulunabilir. Tek sunuculu bir ortamda, yönetim sunucusu bağımsız modda çalışır. Yüksek düzeyde kullanılabilir yönetim sunucuları da kurabilirsiniz. İki sunucu arasında "sağlıklı işletim bildirimi" (heartbeat) sağlamak ve bir hata koşulu ortaya çıktığında, dinamik bir şekilde yedek sunucuya geçişi yönetmek için CSM yüksek kullanılabilirlik (HA) yazılımını kullanabilirsiniz. Fazladan yönetim sunucularının eklenmesinin olası başka bir yöntemi de ortamınızda HA'nın önemi yoksa, bir eşleme kurulumu kullanmanızdır. Böyle bir durumda, yönetim sunucusu verilerini çalışan başka bir sistemde yedekleyebilir ve gerektiğinde, yönetimi ele almak için bu sistemi manuel olarak çevrimiçi duruma geçirebilirsiniz. Şekil 1 içinde, yönetim ağı bağlantıları kırmızı renkle gösterilmiştir. Yönetim sunucusu, sistem kuruluşu, izleme, bakım ve diğer görevlerle ilgilenen CSM işlevini kullanarak yalnızca kümeyi denetlemek için kullanılan CSM sunucusudur. Bu kümede, bir yönetim sunucusu vardır.

 • Depolama sunucuları ve diskler -- Çeşitli mekanizmalar kullanarak, birkaç depolama sunucusunu disk tabanlı bir arka uca bağlayabilirsiniz. Depolama biriminin kümeye bağlanması, doğrudan bağlantı ile ya da fiber, bakır ya da ikisinin bir karışımı olan bir depolama alanı ağı (SAN) anahtarı üzerinden gerçekleştirilebilir (bkz. Şekil 1 ). Bu sunucular, küme içindeki diğer sunuculara paylaşımlı depolama erişimi sağlar. Veri yedeklemesi gerekiyorsa, yedekleme aygıtını fazladan bir bakır ya da fiber bağlantı kullanarak depolama sunucusuna bağlayın. Örnek kümede, depolama arka ucu, küme içinde paylaşımlı dosya sistemi erişimi sağlayan tek bir varlıktır. Bu dizinin bir sonraki makalesinde depolama donanımının ve kümelenmiş dosya sisteminin kurulumu, yapılandırılması ve uygulanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmektedir.

 • Kullanıcı düğümleri -- Bir kümenin bilgi işlem düğümlerinin dış bağlantıları kabul etmemesi ve yalnızca yönetim sunucusu üzerinden sistem yöneticileri tarafından erişilebilir olması gerekir. Sistem kullanıcıları, iş yüklerini küme üzerinde çalıştırmak için kullanıcı düğümlerinde (ya da oturum açma düğümlerinde) oturum açabilirler. Her bir kullanıcı düğümü, tam düzenleme yeteneklerine, gerekli geliştirme kitaplıklarına, derleyicilere ve kümelerin etkin olduğu bir uygulama oluşturmak ve sonuçlarını almak için gerekli diğer şeylere sahip bir görüntüden oluşur.

 • Zamanlayıcı düğümleri -- Küme üzerindeki bir iş yükünü çalıştırmak için kullanıcıların çalışmalarını bir zamanlayıcı düğümüne sunmaları gerekir. Bir ya da daha çok zamanlayıcı düğümünde çalışan bir zamanlayıcı yardımcı programı (daemon), iş yüklerini küme üzerinde çalıştırmak için önceden belirlenmiş bir ilkeyi kullanır. Bilgi işlem düğümleri gibi zamanlayıcı düğümlerinin de, kullanıcılardan gelen dış bağlantıları kabul etmemeleri gerekir. Sistem yöneticisi, bunları yönetim sunucusundan yönetmelidir.

 • Bilgi işlem düğümleri -- Bu düğümler, zamanlayıcıdan işleri kabul ederek küme iş yükünü çalıştırır. Bilgi işlem düğümleri, kümenin kullanıldıktan sonra atılmaya en uygun parçasıdır. Sistem yöneticisi, yönetim sunucusunu kullanarak bu düğümleri yeniden kurabilir ya da yeniden yapılandırabilir.

 • Dış bağlantılar -- Örnek dış bağlantılar Şekil 1 içinde yeşil renkle gösterilmiştir. Bu bağlantıların, küme dışında oldukları düşünülür ve bu nedenle, bu makalede bu bağlantılar anlatılmayacaktır.Donanım yapılandırması

Rafları monte ettikten ve tüm kablolama işlemlerini tamamlayıp yerlerine yerleştirdikten sonra bile gerçekleştirilmesi gereken çok miktarda donanım yapılandırması işlemi vardır. Belirli kümelere ilişkin özel kablolama ayrıntıları bu makalede anlatılmamıştır. Küme kuruluşundan önce gerçekleştirilmesi gereken donanım yapılandırması adımları, yukarıda anahatları gösterilen örnek küme tasarımı kullanılarak bazı özel örneklerle açıklanmıştır.

Mantıksal ağ tasarımı

Bir kümeyi kurarken en yaygın şekilde gözden kaçan görevlerden biri mantıksal ağ tasarımıdır. İdeal bir durumda, küme uygulaması öncesinde mantıksal tasarımın bir kağıt üzerinde hazırlanmış olması gerekir. Mantıksal ağ tasarımınız hazır olduktan sonra bunu, bir anasistemler dosyası oluşturmak için kullanın. Küçük bir kümede, ağ üzerinde çok sayıda aygıt yoksa, anasistemler dosyasını el ile yazabilirsiniz. Ancak, bir adlandırma kuralı oluşturmak ve dosyayı yaratmak için özel bir komut dosyası (script) yazmak en iyisidir.

Ağ üzerindeki tüm aygıtların anasistemler dosyasında gösterildiğinden emin olun. Bazı örnekler aşağıdakileri (örnek adlarıyla birlikte) içerir:

 • Yönetim sunucuları (mgmt001 - mgmtXXX)
 • Depolama sunucuları (stor001 - storXXX)
 • Bilgi işlem düğümleri (node001 - nodeXXX)
 • Zamanlayıcı düğümleri (schd001 - schdXXX)
 • Kullanıcı düğümleri (user001 - userXXX)

Bu adlandırma kuralı, yalnızca ağdaki beş bilgisayar sistemi tipini ve yalnızca bir ağı kapsar. Bu, yeterince iyi değildir. Dikkate alınması gereken depolama ağı ve bilgi işlem ağları ve bir aygıt yönetimi ağı da vardır. Bu nedenle, bu dosyanın genişletilmesi gerekir. Kümelenmiş dosya sistemine erişmesi gereken her bir düğüm için depolama ağında bir adres gereklidir. Her bir düğüm, bilgi işlem ağında biri bilgi işlem adresi, diğeri donanım izleme ve güç denetimi için kullanılan BMC (Baseboard Management Controller; Temel Kart Yönetim Denetleyicisi) olmak üzere iki adrese gereksinim duyar. Çizelge 1'de örnek IP adresi aralıklarıyla çok daha kapsamlı bir adlandırma kuralının anahatları gösterilmiştir.Çizelge 1. Anasistem dosyası adlandırma kuralı
Aygıt Bilgi İşlem 192.168.0.0/24 BMC 192.168.0.0/24 Depolama 192.168.1.0/24 Aygıt 192.168.2.0/24 Dış ağ
Yönetim sunucusu mgmt001 mgmt001_d mgmt001_s mgmt001_m mgmt001_e
Depolama sunucusu stor001 stor001_d stor001_s stor001_m stor001_e
Kullanıcı düğümleri user001 user001_d user001_s yok yok
Zamanlayıcı düğümleri schd001 schd001_d schd001_s/ yok yok
Bilgi işlem düğümleri node001 node001_d node001_s yok yok
Bilgi işlem anahtarları yok yok yok gigb01a yok
Depolama anahtarları yok yok yok gigb01b yok
Uçbirim sunucuları yok yok yok term001 yok
Depolama denetleyicisi A/B yok yok yok disk01a/b yok
LCM/KVM/RCM yok yok yok cons001 yok

Uygulandığında, bu şema Yüklemeler altında erişebileceğiniz örnektekine benzer bir anasistemler dosyası oluşturur. Bu, ilgili aygıtların bağlı olduğu iki rafta bulunan on altı bilgi işlem düğümü, bir yönetim sunucusu, bir depolama sunucusu, bir kullanıcı düğümü ve bir zamanlayıcı düğümünden oluşan küçük bir örnek kümedir. Geniş bir kümeyi göstermese de, örnek küme için yeterlidir ve bu şemayı, gerektiğinde daha geniş kümeleri göstermek üzere kolayca genişletebilirsiniz.

Ethernet anahtarları

İki fiziksel ağ vardır: Bir bilgi işlem trafiği ağı ve bir depolama ağı. Standart, raf başına 32 düğümlük bir ağ, her bir rafta 48 kapılı iki anahtar gerektirir ve bu anahtarların her biri bir ağ için kullanılır. Daha küçük kümelerde, yönetim rafı aynı anahtardan iki tane gerektirir. Daha geniş kümelerde, 48 kapı yeterli olmayabilir; bu nedenle, daha büyük bir merkezi anahtar gerekebilir.

İki ana ağa ilişkin her bir anahtar (aygıt yönetimi ağını dikkate almazsak) biraz daha farklı bir yapılandırma gerektirir; bunun nedeni, örnekte olduğu gibi Gigabit Ethernet ara bağlantılarının depolama ağı için jumbo çerçeveler ve bilgi işlem ağı için standart bir çerçeve kullanmasıdır. Aygıt yönetimi ağı genellikle oldukça basit olur: 10/100'luk bir anahtar üzerindeki düz katmanlı iki tipli bir ağ, aygıt yönetimi görevleri için kabul edilebilir olduğundan, daha fazla açıklamaya gerek yoktur.

Örnek A: Extreme Networks anahtarı

Burada, Extreme Networks Summit 400-48t 48 kapılı Gigabit Ethernet anahtarına ilişkin yapılandırma adımları verilmektedir.

Öncelikle, düz bir dizisel kablo (9600, 8-N-1, akış denetimsiz) kullanarak her bir anahtara, varsayılan kullanıcı kimliği olan admin ile ve herhangi bir parola girmeden bağlanın. (Bilgi isteminde yalnızca Enter tuşuna basın.)

Tüm anahtarlar için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. unconfig switch all komutunu girin -- Gerekiyorsa, var olan yapılandırmayı siler.
 2. configure vlan mgmt ipaddress 192.168.2.XXX/24 komutunu girin -- Yönetim IP adresini ayarlar.
 3. configure snmp sysname gigbXXX.cluster.com komutunu girin -- Anahtar adını ayarlar.
 4. configure sntp-client primary server 192.168.2.XXX komutunu girin -- NTP sunucusunu yönetim sunucusu olarak ayarlar.
 5. configure sntp-client update-interval 3600 komutunu girin -- Eşzamanlamayı saatlik olarak ayarlar.
 6. configure timezone 0 komutunu girin -- Saat dilimini ayarlar.
 7. enable sntp-client komutunu girin -- NTP'yi açar.
 8. configure ports 1-4 preferred-medium copper komutunu girin -- Gerekiyorsa, varsayılan tercih edilen ortamı 1-4 numaralı kapılarda fiberden bakıra ayarlar.

Şimdi, depolama ağı anahtarlarındaki jumbo çerçeveleri yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. create vlan jumbo komutunu girin -- Jumbo çerçeve vlan'sini oluşturur.
 2. configure "mgmt" delete ports 1-48 komutunu girin -- Kapıları mgmt vlan'sinden kaldırır.
 3. configure "jumbo" add ports 1-48 komutunu girin -- Jumbo vlan'sine kapıları ekler.
 4. configure jumbo-frame size 9216 komutunu girin -- Maksimum iletim birimi (MTU) büyüklüğünü ayarlar.
 5. enable jumbo-frame ports 1-48 komutunu girin -- Jumbo çerçeve desteğini açar.

2 kapılı bir bağlantıda devre oluşturmayı etkinleştirmek için enable sharing 47 grouping 47-48 komutunu kullanın (47 ve 48 numaralı grup kapıları, birincil kapı 47'dir).

Yapılandırmayı tamamlamak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

 1. save configuration primary komutunu girin -- Yeniden yüklemeleri sürdürmek için anahtar yapılandırmasını flaş belleğe yazar.
 2. use configuration primary komutunu girin

Örnek B: Force 10 Networks anahtarı

aşağıda, merkezi 48 kapılı bir anahtarın yeterince büyük olmadığı yönlendirilmiş ağlar için, Force 10 Networks e600 çok blade'li Gigabit Ethernet anahtarına (iki adet 48 kapılı blade ile birlikte) ilişkin yapılandırma adımları verilmiştir.

Aşağıdakileri gerçekleştirerek gövdeyi, hat kartlarını ve kapıları ilk katman iki yapılandırması için yapılandırın:

 1. Düz bir dizisel kabloyla (9600, 8-N-1, akış denetimsiz) dizisel konsol kapısını kullanarak varsayılan değerlerle anahtara bağlanın; kullanıcı kimliği ya da parola gerekli değildir.
 2. enable komutunu girin -- Ayrıcalıklı kullanıcı moduna girer, varsayılan değer olarak parola gerekmez.
 3. chassis chassis-mode TeraScale komutunu girin -- Anahtarı tera-scale kipinde başlatır.
 4. İstendiğinde anahtarı yeniden yükleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
 5. Yeniden yükleme sonrasında, anahtara bağlanın ve enable komutunu yazarak yeniden ayrıcalıklı kullanıcı kipine girin.
 6. configure komutunu girin -- Yapılandırma kipine girer. Komut istemi şöyle görünür: Force10(conf)#) .
 7. Interface Range GigabitEthernet 0/0 - 47 komutunu girin (hat kartı 0'ın 0 ile 47 arasındaki kapılarını yapılandırır; komut istemi Force10(conf-if-range-ge0/1-47)#) gibi görünür).
 8. mtu 9252 komutunu girin -- Gerekiyorsa, jumbo çerçeveleri ayarlar.
 9. no shutdown komutunu girin -- Kapının etkinleştirilmesine izin verir.
 10. exit komutunu girin -- Yapılandırma kipine geri döner.
 11. Interface Range GigabitEthernet 1/0 - 47. (Komut istemi şöyle görünür: Force10(conf-if-range-ge0/1-47)#.)
 12. Her bir hat kartı için 7-10 arasındaki adımları yineleyin.

Hat kartlarını ve kapıları üçüncü katman (VLan yönlendirmesi) için yapılandırmak üzere aşağıdakileri gerçekleştirin:

 1. Anahtara bağlanın ve enable komutunu yazarak ayrıcalıklı kullanıcı yapılandırma kipine girin.
 2. int port channel 1 komutunu girin -- 1 numaralı kapı kanalını yapılandırır.
 3. channel-member gig 0/46-47 komutunu girin -- Hat kartı 0'ın 46 ve 47 numaralı kapılarını vlan'ye ekler.
 4. no shutdown komutunu girin -- Kapı kanalının etkinleştirilmesini sağlar; bu seçenek etkinlik dışı/etkin kapılara ilişkin kapı yapılandırmasını geçersiz kılar.
 5. ip add 192.168.x.x/24 komutunu girin -- Kapı kanalına ilişkin IP adresini ayarlar; bu, alt ağınıza ilişkin ağ geçididir.
 6. mtu 9252 komutunu girin -- Gerekiyorsa, jumbo çerçeveleri ayarlar.

Şimdi, DHCP yayınlarını alt ağ sınırlarından iletmek için DHCP yardımcısını açın ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

 1. int range po 1-X komutunu girin -- Yapılandırmayı, yapılandırdığınız tüm kapı kanallarına uygular.
 2. ip helper 192.168.0.253 komutunu girin -- DHCP'yi yönetim sunucunuzun IP adresine iletir.

Daha sonra, aşağıdaki adımları gerçekleştirerek uzaktan yönetime ilişkin anahtarı yapılandırın (telnet ya da SSH'yi kullanarak):

 1. interface managementethernet 0 komutunu girin -- Yönetim kapısını yapılandırma komut isteminden yapılandırır.
 2. ip add 192.168.2.x/24 komutunu girin -- Aygıt yönetimi ağında bir IP adresi ayarlar ve yönetici kapısını aygıt yönetimi anahtarına bağlar.
 3. Uzak bağlantılara izin vermek için bir kullanıcı kimliği ve parola belirleyin.

Son olarak, write mem komutunu girerek anahtar yapılandırmasını kaydedin.

Anahtar yapılandırması tamamlandıktan sonra yapılandırmanız üzerinde birkaç sağlıklı çalışma denetimi çalıştırabilirsiniz. Bağlanabilirliği denetlemek için ağın çeşitli noktalarına bir aygıt (örn. dizüstü bilgisayar) takın. Çoğu anahtarda, yapılandırmasını dışa aktarma yeteneği vardır. Ağ ayarlarını doğru bir şekilde yaptıktan sonra çalışan anahtar yapılandırmanızın bir yedek kopyasını almayı düşünebilirsiniz.

Burada iki örnek anahtar anlatılmaktadır; bunun nedeni, bu yapılandırmaların %100 bloksuz ve yüksek performanslı Gigabit Ethernet anahtarları olmasıdır. Cisco Systems anahtarları, %100 bloksuz iş çıkışı sağlamaz, ancak yine de kullanılabilir.

Uçbirim sunucuları

Uçbirim sunucuları, CSM 1.4'ten daha önceki CSM sürümlerini kullanan geniş küme kuruluşlarında önemli bir görev üstlenirler. Önceki sürümleri kullanan kümeler, kuruluşa ilişkin MAC adreslerini almak için uçbirim sunucularına dayanır. CSM ve sistem UUID'lerinin uyumlu olmasıyla, uçbirim sunucuları, daha modern bir IBM kümesi kuruluşu için artık eskisi kadar önemli değildir. Ancak, geniş bir kümede biraz eski bir donanıma ya da yazılıma sahipseniz, uçbirim sunucuları sistem kurulumu sırasında hala çok büyük önem taşır. Uçbirim sunucusunun kendisinin doğru biçimde kurulmasıyla, kuruluş işleminin sonraki adımlarında zamandan çok tasarruf sağlayabilirsiniz. MAC adreslerinin toplanmasına ek olarak, uçbirim sunucuları uçbirimleri POST olanağındaki tek bir noktadan ve işletim sisteminden görüntülemek için kullanılabilir.

Her bir kapıya ilişkin uçbirim sunucusu baud hızının, bağlı bilgisayarla eşleştiğinden emin olun. Çoğu bilgisayar varsayılan değer olarak 9600 baud hıza ayarlandığından, böyle bir sorununuz olmayabilir. Ayrıca, uçbirim sunucusu ile bağlı her bir sistem arasındaki bağlantı ayarlarının ve akış denetiminin aynı olduğundan emin olun. Uçbirim sunucusu, doğrulanmış bir bağlantı beklerse, bunu CSM içinde ayarlayın ya da kimlik doğrulamasını tamamen kapatın.

Örnek C: MRV anahtarı

Aşağıda, MRV InReach LX serisi anahtara ilişkin bir örnek yapılandırma vardır (bu anahtarla ilgili ek bilgi için bkz. Kaynaklar). Aşağıdaki adımları gerçekleştirerek MRV kartını yapılandırın:

 1. Düz bir dizisel kablo (9600, 8-N-1, akış denetimsiz) ve dizisel konsol kapısını kullanarak anahtara bağlanın.
 2. İstendiğinde oturum açın. Varsayılan kullanıcı adı InReach sözcüğüdür ve parola gerektirir.
 3. enable komutunu girin -- Varsayılan parola sistemiyle ayrıcalıklı kullanıcı kipine girer. Aygıtın ilk yapılandırılışında bir yapılandırma ekranı görürsünüz. Tersi durumda, aynı ekranı görmek için setup komutunu girin.
 4. Çeşitli ağ parametrelerini gereken şekilde girin ve kaydedin.
 5. config komutunu girin -- Yapılandırma kipine girer.
 6. port async 1 48 komutunu girin -- 1 - 48 numaralı kapıları yapılandırır.
 7. no authentication outbound komutunu girin -- İç kimlik doğrulamasını kapatır.
 8. no authentication inbound komutunu girin -- Dış kimlik doğrulamasını kapatır.
 9. no autobaud komutunu girin -- Baud hızını sabitler.
 10. access remote komutunu girin -- Uzaktan bağlantıya izin verir.
 11. flowcontrol cts komutunu girin -- Donanım akış denetimini, IBM bilgisayarlarının çoğunda varsayılan bileşen olan CTS'ye ayarlar.
 12. exit komutunu girin -- Yapılandırma kipine geri döner.
 13. exit komutunu girin -- Varsayılan ayrıcalıklı kullanıcı kipine geri döner.
 14. save config flash komutunu girin -- Yapılandırmayı kaydeder ve yeniden yüklemeler sırasında kalıcı olmasını sağlar.

Bu ilk yapılandırmadan sonra yapılacak birkaç şey daha vardır. Yeniden, burada yaptığınız ayarların, bağlanan bilgisayarlardaki ayarlarla eşleştiğinden emin olun. Şimdi, uçbirim sunucularınızla telnet bağlantısı kurabilmeniz gerekir. Bu bağlantıyla uçbirim sunucularınızı ileride yönetebilirsiniz. Ethernet anahtarlarında olduğu gibi, uçbirim sunucularında yapılandırmaya ilişkin bazı sağlıklı işletim denetimleri gerçekleştirmek üzere, gerekiyorsa çalışan yapılandırmayı görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, show port async all char komutu, uçbirim sunucusundaki her bir kapıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağlar.

Sabit yazılım güncellemeleri ve BMC adreslerinin ayarlanması

Uygunsa, tüm kümenizde sabit yazılımı denetleyin ve güncelleyin. Aşağıdaki öğeleri göz önünde bulundurun:

 • Bilgisayar BIOS'u
 • Baseboard Management Controller (BMC) sabit yazılımı
 • Aygıt sabit yazılımı
 • Ağ bağdaştırıcısı sabit yazılımı

IBM sistem güncellemelerini IBM destek Web sitesinden edinebilirsiniz > ve satıcıya özel donanım güncellemeleri, genellikle satıcıların Web sitelerinden doğrudan alınabilir (bkz. Kaynaklar).

IBM sistemlerinde sabit yazılım güncellenmesi

Not: Aşağıdaki sabit yazılım güncelleme yöntemi, bölgenizde ya da donanımınız tarafından desteklenmeyebilir. Devam etmeden önce yerel IBM temsilcisiyle görüşmeniz önerilir. Bu bilgiler yalnızca örnek vermek amacıyla sunulmaktadır.

Sabit yazılımın uzaktan güncellenmesine ilişkin CSM kodu halen geliştirme aşamasındadır. Şu an için, birçok bilgisayarda BIOS, BMC ya da diğer sabit yazılım güncellemelerini gerçekleştirmeniz gerekirse, büyük bir sorun yaşayabilirsiniz. Geniş bir kümeyi günümüzde kullanılan yöntemlerle güncellemek mantıklı değildir. Bu yöntemler bir disket ya da CD görüntüsü yazmayı ve her bir bilgisayarı ayrı ayrı denetlemeyi içerir; bu işlem için farklı bir yöntem gereklidir. Donanım güç denetiminiz yoksa (BMC IP adresi ayarlanmadıysa), aynı zamanda IP adresini ayarlamanızı da sağlayan BMC sabit yazılımı güncellemesiyle başlayın. Tek yapmanız gereken tüm açma/kapama düğmelerine bir kez basmaktır. Diğer sabit yazılım güncellemelerinde, sistemleri uzaktan açıp kapatabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, IBM Systems 325 ya da 326 AMD işlemci tabanlı sistemler içindir. Ancak, bu örneği System x bilgisayarlarına uygulamak için küçük değişiklikler gereklidir. Buradaki düşünce, varsayılan sabit yazılım güncelleme görüntüsünü almak ve bir PXE önyükleme görüntüsü olarak kullanabilmeniz için değiştirmektir. Daha sonra, bir sistemi ağ üzerinden yeniden yükleyebilir ve ilgili sabit yazılımı paketinden çıkarıp güncelleyebilirsiniz. Sistem PXE önyüklemesine ayarlandıktan sonra, güncellemenin gerçekleştirilmesi için tek yapmanız gereken sistemi açmaktır.

Bir PXE önyükleme sunucusunun ayarlanması

DHCP ve TFTP sunucularının çalıştığı bir ağ üzerinde bir bilgisayar gereklidir. Bir CSM yönetim düğümünün kurulu olduğu ve CSM ile çalışan bir bilgisayar bunun için uygun bir adaydır. Ancak, ağ üzerinde kurulu bilgisayar yoksa, ağa bağlı Linux ile çalışan bir dizüstü bilgisayar kullanın. PXE sunucusunun ağın doğru bölümünde (aynı alt ağda) olduğundan ya da anahtarlarınızın, DHCP isteklerini alt ağ sınırları üzerinden doğru sunucuya ilettiğinden emin olun. Daha sonra, aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. PXE sunucunuzu 192.168.0.1 IP adresiyle açın.
 2. Aynı bilgisayara basit bir DHCP sunucusu kurun, sunucuyu yapılandırın ve başlatın. Aşağıda örnek bir yapılandırma görebilirsiniz:
  ddns-update-style ad-hoc; subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.0.2 192.168.255.254; filename "/pxelinux.0"; next-server 192.168.0.1; }
  

 3. /tftpboot/ komutunu çalıştırmak için bir TFTP sunucusu kurun, yapılandırın ve başlatın. Suse ve Red Hat Linux için bir RPM paketi olarak sağlanan syslinux programını kurun.
 4. syslinux paketiyle kurulan memdisk ve pxelinux.0 dosyalarını /tftpboot/ dizinine kopyalayın.
 5. Yapılandırma dosyalarını tutmak için /tftpboot/pxelinux.cfg/ ve sabit yazılım görüntülerini tutmak için /tftpboot/firmware/ dizinini oluşturun.
 6. Büyütülecek sabit yazılıma ilişkin girişleri içeren bir varsayılan PXE yapılandırmasını /tftpboot/pxelinux.cfg/default dizinine yazın:
  serial 0 9600 default local #default bmc #default bios #default broadcom label local localboot 0 label bmc kernel memdisk append initrd=firmware/bmc.img label bios kernel memdisk append initrd=firmware/bios.img label broadcom kernel memdisk append initrd=firmware/broadcom.img
  

Bir bilgisayar PXE sırasında bir DHCP adresi aldığında, /tftpboot/pxelinux.cfg içindeki yapılandırma dosyaları, bulunan ilk dosyanın istekte bulunan bilgisayarın önyükleme yapılandırmasında kullanılacağı şekilde özel bir sırayla aranır. Arama sırası, istekte bulunan DHCP adresinin 8 adet onaltılı sayıya dönüştürülmesi ve alt ağlar genişletilerek, yapılandırma dizisinde eşleşen ilk dosya adının aranmasıyla belirlenir -- aramanın her geçişinde sağdan sola doğru bir basamak kaldırılır.

Örneğin, bir istemci bilgisayarının, PXE önyüklemesi sırasında sunucudan 192.168.0.2 adresini aldığını varsayın. İlk dosya araması, bu IP adresinin onaltılı sürümü (/tftpboot/pxelinux.cfg/C0A80002) için yapılır. Bu yapılandırma dosyası yoksa, sonraki arama C0A8000 için gerçekleştirilir ve bu işlem böyle devam eder. Herhangi bir eşleşme bulunmazsa, default (varsayılan) adlı dosya kullanılır. Bu nedenle, yukarıdaki PXE yapılandırmasını default adlı bir dosyaya koymak, DHCP yapılandırmanızdan bağımsız olarak tüm bilgisayarlarda işe yarar. Ancak, bu örnekte, yapılandırmanın C0A800 (192.168.0.0/24 alt ağı) içine yazılması arama miktarını azaltır.

Baseboard Management Controller (BMC) sabit yazılımının güncellenmesi ve bir IP adresinin ayarlanması

Not: Burada açıklanan yordam AMD tabanlı küme düğümleri içindir. Ancak, Intel tabanlı düğümler için benzer bir yordam kullanabilirsiniz. Intel BMC güncellemeleri, BMC adresini ayarlamak için (lancfg.exe programı yerine) bmc_cfg.exe programıyla birlikte sağlanır. Bunu, Yüklemeler altında bulunan örnek komut dosyası gibi bir komut dosyasıyla uçbirim sunucularını kullanarak yürütebilirsiniz. Ayrıca, Intel tabanlı bilgisayarlarda, BMC adresini genellikle sistem BIOS'unda ayarlayabilirsiniz.

Bir düğümde BMC adresini ayarladıktan sonra, kümeyi yapılandırırken kolaylık sağlayan uzaktan güç denetimi işlevini kullanabilirsiniz. Ancak, bu BMC'yi güncelleme yöntemi ağ önyüklemesine dayalı olduğu için, bilgisayarlarınızın BIOS'unda henüz PXE önyüklemesi için ayar yapılmamışsa, önce BIOS'u güncelleyebilir ve BMC güncellemesine daha sonra dönebilirsiniz.

En son BMC sabit yazılımı güncellemesi DOS görüntüsünü yükleyin ve bir disket önyükleme görüntüsü oluşturmaya ilişkin yönergeleri izleyin. Bu görüntü, BMC üzerinde bir IP adresi ayarlamanızı sağlayan lancfg.exe adlı bir program içerir. Olağan işlem, disketin sürücüye yerleştirilmesi ve güncellemeyi uygulamak üzere önyüklenmesidir. Ancak, öncelikle aşağıdaki komutla, PXE önyüklemesi sunucu bilgisayarındaki disketten bir PXE önyükleme görüntüsü oluşturun:

dd if=/dev/fd0 of=/tftpboot/firmware/bmc.img bs=1024

Şimdi, DOS görüntüsünü gerektiği gibi düzenleyebilirsiniz. BMC güncellemesi için, görüntüye bir DOS kapatma programının kopyalanması dışında, temel görüntünün kendisinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez. Üst düzeyde, bilgisayarı açarsınız; bilgisayar, BMC sabit yazılımını güncellemek için PXE önyüklemesini gerçekleştirir ve bilgisayarı DOS görüntüsünde çalışırken bırakır. Bir komut dosyası kullanarak uçbirim sunucusundan BMC adresini ayarlayabilir ve bilgisayarı kapatabilirsiniz. Bu şekilde, tüm bilgisayarların BMC sabit yazılımlarını güncellediklerini ya da IP adresinin ayarlanmasını beklediklerini bilirsiniz. Kapanan bilgisayarlarda bu işlem tamamlanmıştır. atxoff.com yardımcı programı gibi uygun bir DOS tabanlı kapatma komutunu yükleyin. Kapatma yardımcı programını aldıktan sonra bunu, görüntüye aşağıdaki şekilde kopyalayın:

mount -o loop /tftpboot/firmware/bmc.img /mnt cp /path/to/poweroff.exe /mnt umount /mnt

Şimdi, PXE önyükleme yapılandırma dosyanızın, varsayılan değeri önceden oluşturulan /tftpboot/pxelinux.cfg/default dosyadaki BMC'ye ayarlamak üzere uygun açıklamayı değiştirerek doğru görüntüyü gönderebildiğinden emin olun. Sınamayı tek bir düğümde gerçekleştirdikten sonra, güncellemenin gerekli tüm düğümlerde başlaması için tüm bilgisayarları kapalı durumundan başlatın. Tüm düğümler PXE görüntüsünü önyüklediğinde, bilgisayarlardan birinin yeniden yüklenmesi durumunda yanlışlıkla bu bilgisayarın güncellenme şansını en alt düzeye indirmek için yapılandırmayı yeniden yerel önyüklemeye ayarlayın.

Artık lancfg programını çağırabilir ve uçbirim sunucusundan çalıştırabilirsiniz (BIOS ayarlarının uçbirimi dizisel bağlantı üzerinden uçbirim sunucusunda yapılandırılanlarla aynı ayarlara sahip olarak dışa aktaracağı varsayılır). BMC IP adresi, Yüklemeler altındaki desteklenmeyen örnek komut dosyası gibi bir Perl komut dosyasında bulunan lancfg kullanılarak ayarlanabilir. Örneğin, Rack1 adlı bir düğüm grubundaki tüm bilgisayarların BMC adresini, 192.168.10.254 ağ geçidi adresi ve 255.255.255.0 ağ maskesiyle ayarlamak için PXE önyükleme sunucu bilgisayarından aşağıdaki komutu çalıştırın:

perl set-bmc-address.pl -N Rack1 -g 192.168.10.254 -m 255.255.255.0

Bu komut dosyasını kuruluşunuza göre özelleştirebilirsiniz. Komut dosyası tamamlandığında, bilgisayar, önyükleme görüntüsüne kopyaladığınız DOS kapatma programını kullanarak ayarlanan BMC IP adresi ile otomatik olarak kapanır.

BIOS'un güncellenmesi

Tüm bilgisayarlarda varsayılan BIOS ayarları uygulanmışsa, bu adımı yukarıdaki BMC güncelleme işleminden önce gerçekleştirebilirsiniz. BIOS'un güncellenmesi, değişiklik gerçekleştirilmezse fabrika varsayılan ayarlarının uygulanmasıyla sonuçlanan iki aşamalı bir işlemdir. Bu nedenle, güncelleme işlemini gerçekleştirmeniz ve kümenize ilişkin gerekli değişikliklerin bulunduğu uygun, yeni bir yapılandırmayı uygulamanız gerekir. En son BIOS güncelleme DOS görüntüsünü yükleyin ve disket önyükleme görüntüsünü oluşturmak için yönergeleri izleyin.

Uygun BIOS düzeyi ve gereksinim duyduğunuz ayarlar için önceden kaydedilmiş bir yapılandırmanın olması gerekir. Bunu yapmak için bir bilgisayarı el ile güncelleyin. Bir bilgisayarı disket görüntüsüyle önyükleyin (bilgisayarda disket sürücüsü yoksa, bir USB disket sürücüsü kullanın). Güncellemeyi benioku dosyasında belirtilen şekilde uygulayın ve işlemin olağan bir şekilde tamamlanmasını bekleyin. Bilgisayar sistemini yeniden yükleyin ve BIOS içinde gereksinim duyduğunuz tüm ayar değişikliklerini yapın. Numlock işlevinin kapatılması (klavyenizde bir sayısal tuş takımı yoksa), dizisel kapının etkinleştirilmesi, uçbirim sunucularıyla eşleşmesi için uygun ayarların yapılandırıldığı dizisel kapıyla konsol yeniden yöneltmesinin ayarlanması ve önyükleme sırasını Ağın, Sabit Disk Sürücüsü'nden önce görüneceği şekilde ayarlanması seçeneklerini göz önünde bulundurabilirsiniz. Değişiklikler tamamlandığında bunları kaydedin ve bilgisayarı kapatın.

Başka bir bilgisayarda (örneğin, PXE önyüklemesi için ayarladığınız bilgisayarda), BIOS güncellemesinin bulunduğu disketi yükleyin. Disketteki autoexec.bat dosyasını daha sonra kullanmak üzere yedek olarak tutmak için yeniden adlandırın. Bu işlem, disk yeniden yüklenecekse, sistemin BIOS'u güncellemesini önler. Diski, güncellenen ve yapılandırılan BIOS seçeneklerinin bulunduğu bilgisayara yeniden yerleştirin ve değiştirilmiş disket görüntünüzden önyükleme yapın.

DOS komut istemi göründüğünde, geçerli çalışma dizini olarak a: sürücüsünün görüntülendiğinden emin olun. Diskette cmosram.exe adlı, BIOS yapılandırmasını diske kaydetmeye yarayan bir program vardır. BIOS ayarlarını diskete kaydetmek için bu programı aşağıdaki şekilde çalıştırın:

cmosram /load:cmos.dat

Ayarlar autoexec.bat dosyasına kaydedildikten sonra güncellemeyi uygulayabilirsiniz. Bir doğruluk denetimi olarak, güncellemenin otomatik olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini ve doğru ayarların uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere bir bilgisayardaki disket görüntüsünü sınayın. BIOS güncellendikten sonra sistemin açık kaldığını da fark edebilirsiniz. Bir DOS kapatma yardımcı programını kullanarak ve bunu autoexec.bat dosyasından çağırarak BMC güncellemesi bölümü içinde açıklanan yönteme benzer bir şekilde BIOS'u güncelledikten sonra sistemi otomatik olarak kapatabilirsiniz.

Değiştirilmiş BIOS güncelleme görüntünüzden memnunsanız, aşağıdaki komutu kullanarak disketten bir PXE önyükleme görüntüsü oluşturabilirsiniz:

dd if=/dev/fd0 of=/tftpboot/firmware/bios.img bs=1024

Sistemlerin PXE önyüklemesi sırasında BIOS görüntüsüne hizmet vermesi için varsayılan PXE önyükleme yapılandırma dosyasını (/tftpboot/pxelinux.cfg/default) değiştirin. Dosya, ağa bağlı bir sistemi açarak herhangi bir kullanıcı girişi olmadan BIOS'u otomatik olarak günceller, doğru BIOS ayarlarını uygular ve yeniden kapanır. Tüm güncellemeler tamamlandığında, bir bilgisayarın PXE isteğinde bulunması durumunda herhangi bir kazanın olmasını önlemek için, yerel diskten önyükleme yapmak üzere varsayılan PXE önyükleme yapılandırmasına dönün.
Broadcom sabit yazılımının güncellenmesi

BMC sabit yazılımını ve BIOS'u güncelledikten sonra, Broadcom sabit yazılımının güncellenmesi aynı işlemlerin basit bir şekilde yinelenmesinden oluşur. Aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Broadcom sabit yazılımını yükleyin (bkz. Kaynaklar ) ve bir disket önyükleme görüntüsü oluşturmak için yönergeleri izleyin.
 2. dd if=/dev/fd0 of=/tftpboot/firmware/broadcom.img bs=1024" komutunu kullanarak disketten bir PXE önyükleme görüntüsü oluşturun.
 3. Aşağıdaki komutu kullanarak görüntü dosyasını döngüsel bir şekilde bağlayın: mount -o loop /tftpboot/firmware/broadcom.img /mnt
 4. Görüntü dizinine DOS tabanlı bir kapatma programı kopyalayın.
 5. autoexec.bat dosyasını gözetimsiz kipte Broadcom sabit yazılımını otomatik olarak güncelleyecek biçimde değiştirin ve işlemi tamamladığınızda bilgisayarı kapatın. Örneğin, bir IBM Systems 326, makine tipi 8848 ürününde autoexec.bat dosyası aşağıdaki gibi görünebilir:
  @echo off call sramdrv.bat echo. echo Extracting files... call a:\bin.exe -d -o %ramdrv%\update >NULL copy a:\command.com %ramdrv%\command.com copy a:\atxoff.com %ramdrv%\atxoff.com set COMSPEC=%ramdrv%\command.com if exist NULL del NULL %ramdrv% cd \update call update.bat 8848 cd \ atxoff
  

 6. Görüntüyü devreden çıkarın.
 7. Bilgisayarın Broadcom bağdaştırıcısına ilişkin sabit yazılım güncellemesini önyükleyebildiğinden emin olmak için varsayılan yapılandırmayı (/tftpboot/pxelinux.cfg/default) denetleyin.
 8. Güncelleme gerektiren bilgisayarları önyükleyin.
 9. Yapılandırmayı, yerel disk PXE yapılandırmasına döndürün.

Sabit yazılımı küme üzerinden güncelledikten sonra, en son sabit yazılım koduna sahip olmanız nedeniyle daha az sorun yaşayacağınızı bilerek donanım kuruluşuna devam edebilirsiniz. Ancak, başka bir güncellemeye gereksinim duyduğunuzda işlemi yineleyebilirsiniz. PXE önyüklemesi için bir sabit yazılım güncelleme görüntüsü edinebilirseniz, bu sabit yazılım güncellemesi tipinin arkasında yatan ilkeler, güncellenmesi gereken diğer sabit yazılım tipleri için de geçerli olabilir.
Sonuç

Burada, geniş bir Linux kümesine ilişkin donanım yapılandırması yönergeleri sona ermektedir. Geniş bir Linux kümesinin kurulması konulu dizinin sonraki makalelerinde kümenin yazılım tarafının ayarlanmasına ilişkin adımlar bulunmaktadır. Bir sonraki makalede yönetim sunucusu yapılandırması ve düğüm kuruluşu yordamları anlatılacaktır.

Yükleme

Açıklama Ad Boyut Yükleme yöntemi
Örnek kavram dosyası ve BMC IP adresi Perl komut dosyası 1 es-linuxclusterintro.zip 3KB HTTP

Not

 1. Tablo 1'de gösterilen şemanın uygulaması ve BMC sabit yazılımı IP adresini ayarlarken kullanılan, desteklenmeyen bir örnek Perl komut dosyası


Kaynaklar

Bilgi Edinme

Ürün ve teknoloji edinme

Tartışma


Yazarlar hakkında

Photo of Graham White

Graham White, İngiltere'deki IBM Hursley Park ofisinde bulunan Gelişen Teknoloji Hizmetleri içindeki Linux Bütünleştirme Merkezi'nde çalışan bir sistem yönetimi uzmanıdır. Graham, Red Hat sertifikasına sahip bir mühendistir ve çok geniş bir aralıktaki açık kaynak, açık standart ve IBM teknolojileri konusunda uzmandır. Uzmanlık alanları LAMP, Linux, güvenlik, kümeleme ve tüm IBM Systems donanım platformlarını içerir. 2000 yılında Exeter Üniversitesi'nin Bilgisayar Bilimi ve İdari Bilimler bölümlerinden mezun olmuştur.


Photo of Mandie Quartly

Mandie Quartly, IBM İngiltere'nin Küresel Teknoloji Hizmetleri ekibinde görev yapan bir BT uzmanıdır. Mandie, AIX ve Linux (Red Hat ve Suse) uygulamalarının yanı sıra Intel ve POWER™ platformlarındaki deneyimiyle markalar arası bir görev gerçekleştirmektedir. Uzmanlık alanı, IBM ürünü GPFS'dir (General Parallel File System; Genel Paralel Dosya Sistemi). 2001 yılında Leicester Üniversitesi'nden astrofizik dalında doktora derecesi almıştır.Görüşler

0
tongucyumruk
Yeni çeviri önerilerinizi bekliyoruz. Önerilerinizi hızlıca iletmek için www.ntpy.com adresinden developerWorks etiketiyle etiketleyebilirsiniz.
0
FZ
Emeği geçenlerin ve buraya yerleştirenlerin eline sağlık. Sinyal / gürültü oranının artmasına katkıda bulunan türden bir yazı. FM üyelerinden de bu tür yazılar bekliyoruz tabii.
Görüş belirtmek için giriş yapın...

İlgili Yazılar

UNIX Dilinde Konuşma, Bölüm 2: Daha çok değil, daha akıllı çalışma

tongucyumruk

IBM Türkiye ve Fazlamesai.net işbirliği ile dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız. Diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.

UNIX Dilinde Konuşma, Bölüm 5: Veriler, veriler her yerde!

butch

IBM Türkiye ve Fazlamesai.net işbirliği ile dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız. Diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.

Sürdürmeler ve gelişmiş akış denetimi

butch

IBM Türkiye ve Fazlamesai.net işbirliği ile dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız. Diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.

Linux çalıştıran bilgisayarınızın performansını müzikal olarak gözetleyin

butch

Emre Sevinç tarafından dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.

Ajax ve XML: Beş adet genel Ajax kalıbı

tongucyumruk

IBM Türkiye ve Fazlamesai.net işbirliği ile dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız. Diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.