nursand

nursand


0 takip ediyor | 0 takip ediliyor


Bilgi alanları


İlgi alanları

Kusura bakmayın, anadilinizin sözcükleri lisanslı, veremeyiz! ( 90)

Keyfiyet sizin, bu deneyimime inanın veya inanmayın. Ayrıca ben size kayanın yanından geçmeyin demiyorum, kafanızı vurarak o kayayı kırıp yolunuza devam etme ihtimalinizin düşük olduğunu söylüyorum.

Kusura bakmayın, anadilinizin sözcükleri lisanslı, veremeyiz! ( 90)

Başlığınızın görevini fazlası ile gördüğü aşikar.(Problemin tanımını dağıtmakla birlikte) Amaç çözüm izlenimi vermemekle birlikte bu mesajınız ile çözüm tartışması girişimi olduğu anlaşılıyor.Üslup konusundaki çekinceleri bir yana koyarsak, sorun yalnız bizlerle kamu kurumları arasındaki bir iletişim sorunu değildir. Sorun genel olarak kamu kurumları ile çözümlenecek sorunlarda izlenecek yolun tesbitinin bizlerce bilinmemesidir. Haberinize konu olan proje sürecinde olduğu gibi kamu kurumlarında karşımıza gelecek yasal zorunlulukları bir engelleme olarak algılamak yerine izlenecek yolun göstergeleri olarak yorumlama zorunluluğumuz vardır. Somut örneğe dönecek olursak, TDK nın çok geç olsada ilettiği cevapta Fikir ve Sanat eserleri yasasına yaptığı göndermeyi, yasanın yasaklayıcı değil düzenleyici niteliğini gözeterek değerlendirmek yerinde olacaktır. TDK nın internette ulaşılan sözlüğü büyük ihtimalle basılı sözlüğünün elektronik versiyonudur. Basılı TDK sözlüğünü hazırlayan Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof. Dr.Hamza Zülfikar ve Prof. Dr. Nevzat Gözaydın dır. Kendileri ile iletişime geçilerek müellif olup olmadıkları öğrenilerek kendilerinin veya hak devri yaptıkları kişilerin yazılı izinleri ile sorun çözülebilir.Eğer gerek görülürse TDK yetkili organları ile hazırlanacak bir sözleşme ile kamu yararına olacak böyle bir çalışma için gerekli girdilere ulaşılabilinir. Yaşanan olayları bir açmaz olarak algılamak yerine yeni uğraşların yol haritası olarak algılamak yerinde olacaktır. Bu bağlamda sizleri desteklemeyi bir kamu görevi sayarım.

Kusura bakmayın, anadilinizin sözcükleri lisanslı, veremeyiz! ( 90)

Bu kadar kafası çalışan insanın izlediği bir sitede bu kadar düşüncesizce bir haber olur! Bu başlıktaki ajitasyonla ne amaçlanıyor? Kimi kime karşı kışkırtıyoruz? Program yazacak arkadaşımız geç cevap aldıysa ve Kendisi bu durumdan rahatsızsa, yine yasal haklarını kullanarak geciktirenlerden yasal yönden hesap sorabilir. Yok sorun bu değil TDK nın cevabını tartışmaksa onun yolu da bu olmasa gerek. TDK nun ne kadar kamu kurumu olduğunu, tabi olduğu yasal çerçeve araştırıldı mı? Devlet içinde vatandaş haklarının öğretildiği(!) 8. sınıf vatandaşlık dersi akıllarda mı?Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak , karşılaştığımız günlük sorunlarda, her Türk vatandaşı gibi hukuk önünde bütün yasaları biliyor kabul edilmemizin gereği, bilmediklerimizi öğrenerek mi hareket ediyoruz yoksa duygusal bağlarla sürdürdüğümüz mesleki(veya gündelik) işlerimizde karşılaştığımız sorunlar hakkında sağa sola ağlayarak kamuoyu infialinden medet mi umuyoruz?1950 lerden beri süren HAİN BÜROKRASİ yalanlarından kendimizi kurtarmalıyız. Siyasilerin sürdüregeldiği sürümcemeci bürokrat hikayesinin gerçek yüzü, yasalara uymak adına partizan uygulama yapmayan kamu görevlilerinin sindirilmesine yönelik kamuoyu oluşturarak yargı gibi tarafsız işleyen bürokrasiyi kendine bağlayarak sindirmek ve siyasileştirmektir. Bunu yaparken tepki almamasının yolu önce bürokrasinin elini kolunu bağlayıp sonra halka şikayet ederek, sistemi bozduğu müdahelelerinde de alkış toplamak ve meşruiyet kazanmaktır. Kırtasiyecilikle bürokrasiyi aynı kefeye koyan ve halkın zihninde ikisini özdeşleştirmeyi başaran siyasilerin oyununa gelmeyelim. Bürokratı kimse korumaz ancak bürokratın görevi Kamu haklarını korumaktır. Biz bürokrasiye arka çıkmadıkça Kamu haklarımızı yitirmekteyiz. Fazlamesai.net TV nin 2 Kasım daki bölümünün yayınında yine bürokrasiye yönelik peşinhükümlü konuşmaların da büyük bir talihsizlik olduğu kanısındayım. Türkiyede Kamu hakları ve GPL vb. konularda bu ölçüde laf üretip sonunda sapla samanı karıştırmak anlaşılır gibi değil. Eğer biz bunca yıldır devlete lafımızı işittirememişsek bunun nedenini kendimize defalarca sormuş olmamız gerekirdi. Bu haber gösteriyorki yıllar boşa geçmiş ve geçmekte. Kamu kurumları ile iş yapmak, hukuki zeminine hakim olunmayan bir dilekçe hakkı kullanımı düzeyinde kaldığı sürece bir arpa boyu yol alınmaz. Önce elimizdeki yasaları kullanmayı öğrenmek sonra siyasileşmemiş kadrolarla siyasilere karşı örgütlenilmediği sürece başarı söz konusu değildir. Bugün Kamu haklarını korumakla mükellef olan devletin, kamu haklarını erezyona uğratan yapıya ulaşması, yıllardır bu haberdeki gibi toplumun yanlış yönlendirilmesindedir.En kısa sürede aymamızı dilerim..

Gebze Belediyesi GNU/Linux'u Tercih Etti ( 10)

Türkiye'de yaklaşık 3000 belediye var.Bu, haberdar olduğum ilki! Hepimizin daha çok yolu var.