toge

toge


0 takip ediyor | 0 takip ediliyor


Bilgi alanları


İlgi alanları

Bir Çocuk Dünyayı Nasıl Değiştirdi? ( 4)

Kapitalist sistemde eğitim almanın yol açtığı ruh haliyle yazılmış olan bu hikayede; yazar, bilinçsizce sermaye zenginliğinin sözüm ona insanlık için ne denli faydalı olduğu konusuna değinmiş, ayrıca fırsat eşitsizliğinin ve gelir adaletsizliğinin eşsiz nimetlerinden yola çıkarak, küreselleşen sömürü düzeninin sınır tanımasızlığından bahsetmiştir.
En sonunda ise vicdan azabının etkisiyle olsa gerek, dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olmasına rağmen 2010 yılında 100 milyon nüfuslu Batı! (böyle giderse olacağı bu) Türkiye'nin bir avuç gencine burs vermeyi de unutmamış! (Kural şu: bir milyonun sırtından zengin ol, 3 kişiye burs ver rahatla.)