blue-train

blue-train


0 takip ediyor | 0 takip ediliyor


Bilgi alanları


İlgi alanları

Çocuklara Bilgisayar Projesi, Hemen Şimdi! ( 19)

-Beyoğlu Yerel Sivil Güçbirliği Merkezi, organik olarak Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı olmakla beraber Sivil Toplum ile yerel yönetimin ortak projeler geliştirebilmesi için oluşturulmuş bir merkez. Kendine ait kurulları var (Gençlik Kurulu, Eğitim Kurulu, Turizm Kurulu, Sosyal Araştırmalar Kurulu vs. gibi) ve burada STK'lar görüşlerini bildirerek ortak projeler yapma yönünde fikirlerini sunuyor. Bizim proje dışında eş zamanlı pek çok başka proje de şu an Beyoğlu Yerel Sivil Güçbirliği Merkezi ile gerçekleştiriliyor.

Linkten gittiğiniz forum yanlış bir adres değil; Beyoğlu YSGM internet üzerinde aktif olmadığı için Faber-Der olarak bir forum yaptık. Kurullarının o ortam üzerinde tartışması ve böylece diğer insanların da olan biteni web üzerinden okuyabilmesini istedik. Ancak forum ortamlarına henüz fazla katılım olmadığı için öyle bir izlenim yaratıyor sanırım.

Beyoğlu Yerel Sivil Güçbirliği Merkezi'nin bu projede üstleneceği (en azından şu ana kadar) sorumluluklar şunlar:

  • Bilgisayarların toplanacağı Geri Dönüşüm Merkezi'ni sağlayacaklar
  • Bizim yaptığımız gibi onlar da tanıtım kampanyasında aktif olarak rol oynayacaklar
  • Hazırlanacak bilgisayarların çocuklara iletilmesinde taşıyıcılığı üstlenmiş olacaklar
  • Bahsi geçen verilecek çocukların kriterleri konusunda ellerindeki bilgiler ile destekçi olacaklar
"Akıllı Kent" için evet Beyoğlu Yerel Sivil Güçbirliği Merkezi kastediyorlar. Akıllı Kent veritabanında bana aktarıldığı kadarı ile belli bir sosyo-ekonomik sınıflandırma yapılmış ve okuma yazarlık oranından maddi gelire kadar hane hane bilgiler girilmiş. Bunun gibi diğer kriterlerin de (hangi hanede kaç çocuk var, bunlar okula gidiyor mu, hangi hanede bilgisayar var) proje bazında oldukça faydalı olacağını düşündük. Unuttuğum eksik bir şey varsa yine cevaplamaktan mutluluk duyarım.