Etiket: awk

FM'e göster: ♡

auselen
3

Programcılar için ucuz sevgililer günü önerileri...

t = 0 2𝜋 x = 16 sin³ t y = 13 cos t - 5 cos (2 t) - 2 cos (3 t) - cos (4 t) LC_ALL=ISO-8859-1 awk 'BEGIN { \ pi=atan2(0, -1); \ for (t=0; t<(pi*2); t+=pi/180) { \ print "P6"; print "256 256"; print "255"; \ if (t==0) { \ for (i=0;i<256*256;i++) \ printf ...

FM'e göster: AWK ile küre boyamak

auselen
6

Abartıp tek satır demeyeceğim ama, AWK ile üç boyutlu küre boyamaca.

LC_ALL=ISO-8859-1 awk 'BEGIN{ \ pi=atan2(0, -1); r=126; \ for (j=0; j<360; j+=10) { \ lx=cos(pi/180*j); ly=sin(pi/180*j); lz=2; lm=sqrt(lx*lx+ly*ly+lz*lz); \ print "P6"; print "256 256"; print "255"; \ for (y=-128; y<128; y++) \ ...