Geniş bir Linux kümesinin kurulması, Bölüm 2

0
tongucyumruk
IBM Türkiye ve Fazlamesai.net işbirliği ile dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız. Diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.

developerWorks > IBM Systems | Linux >

Geniş bir Linux kümesinin kurulması, Bölüm 2: Yönetim sunucusu yapılandırması ve düğüm kuruluşu

Geniş bir Linux kümesiyle çalışmaya başlarken

Düzey: İleri

Graham White ( gwhite@uk.ibm.com ), Sistem Yönetimi Uzmanı, IBM
Mandie Quartly ( mandie_quartly@uk.ibm.com ), BT Uzmanı, IBM

25 Ocak 2007

System x™ ve IBM TotalStorage® sistemlerini de içeren birçok ayrı donanım ve yazılım parçasından oluşan bir Linux® kümesi oluşturun. Birkaç bölümden oluşan dizinin bu ikinci bölümünde, yönetim sunucusunun yapılandırılması ve kümedeki düğümlerin kurulması anlatılmaktadır.

Giriş

Bu makale, geniş Linux bilgisayar kümelerinin kuruluşunu ve ayarlanmasını kapsayan yazı dizisinin ikincisidir. Bu yazı dizisinin amacı, birçok ayrı donanım ve yazılım parçasından çalışan bir Linux kümesi yaratmak için gerekli süreçle ilgili olarak, kamuya açık etki alanındaki çeşitli kaynaklarda bulunan güncel bilgileri tek bir yerde toplamaktır. Bu makaleler, yeni bir geniş Linux kümesinin tam bir tasarımına temel oluşturmak için hazırlanmamıştır; genel mimari göstergeleri için belirtilen ilgili başvuru malzemelerine ve Redbooks yayınlarına bakın.

Bu dizi, sistem mimarlarının ve mühendislerinin IBM eServer™ Cluster 1350 çerçevesini kullanarak bir Linux kümesi planlamaları ve uygulamaları için hazırlanmıştır (çerçeveyle ilgili ek bilgi için bkz. Kaynaklar). Bazı bölümler, eğitim amacıyla ve olağan küme işletimi sırasında küme yöneticilerinin kullanımı için de uygun olabilir.

Bölüm 1'de kümeye ilişkin donanımın kurulması konusunda ayrıntılı yönergeler sağlanır. Bu ikinci bölümde ise, donanım yapılandırmasından sonraki adımlar anlatılır: IBM sistem yönetimi yazılımı kullanılarak yazılım kuruluşu, Küme Sistemleri Yönetimi (CSM) ve düğüm kuruluşu.

Dizinin diğer bölümleri, kümenin depolama arka ucuyla ilgilidir. Makaleler, depolama donanım yapılandırmasını ve IBM paylaşımlı dosya sistemi olan GPFS'nin (General Parallel File System; Genel Paralel Dosya Sistemi) kuruluş ve yapılandırmasını kapsar.
Yönetim sunucusunun yapılandırılması

Küme kuruluşunun yazılım tarafı iki aşamalı bir işlemdir: Birinci aşamada, bu makalenin birinci bölümünde açıklanan şekilde küme yönetimi sunucusu kurulur; ikinci aşamada ise, "Düğümlerin kurulması" konusundan başlayarak anlatılan şekilde kümenin geri kalanı kurulur. Bu işlemi izlemeniz, kümenin geri kalanını yapılandırmanıza yardımcı olması ve kuruluş sonrası bakım ve işletime hazırlık yapılması için yönetim sunucusunu kullanabilmenizi sağlar.

Linux'un kurulması

Yönetim sunucusuna yeni bir işletim sistemi kurun. Yönetim sunucusunun aşağıdaki özelliklerini belirleyin. Bu örnekte, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 ile çalışan tipik bir IBM yönetim sunucusu olan System x 346 makinesi kullanılmıştır. Ancak, bu, Suse Linux Enterprise Server (SLES) gibi farklı bir Linux dağıtımıyla çalışan başka tipteki bir bilgisayar da olabilir. System x 346 makinesi 64 bit yetenekli olduğundan, kurulan işletim sistemi, ServeRAID 7k kartı kullanan iki diskli bir ikizleme üzerinde yer alan, RHEL 3'ün x86_64 mimarisi sürümüdür. Yine, sizin ortamınız biraz daha farklı olabilir, ancak CSM yönetim sunucusunun kuruluşuna ilişkin temeller yaklaşık olarak aynı olmalıdır.

Yerleşik diskleri RAID 1 (ikizleme) için yapılandırmak üzere sunucuyu en son IBM ServeRAID destek CD'siyle önyükleyin. Burada, sunucuda en az iki diskinizin olduğu ve işletim sisteminiz için disk hatasına karşı korumaya gereksinim duyduğunuz varsayılmıştır.

Tek ikiz olarak yapılandırılan disklerle, RHEL işletim sistemini kurmak üzere sunucuyu birinci RHEL CD'siyle önyükleyin. Konsolunuza bağlı olarak kuruluşun şeklini değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin, düşük çözünürlüklü konsollar içini önyükleme isteminde linux vga=normal yazarak CD'yi önyüklemeniz gerekebilir. Linux kuruluş GUI'sini gördükten sonra aşağıdaki yönergeleri izleyerek olağan bir şekilde kuruluşa devam edin:

 1. Diliniz, klavye eşlemi, fare tipi ve benzeri seçimleri yapın.

 2. Disk bölümlerini aşağıdaki şekilde yapılandırın:
  • 128Mb /boot birincil bölüm.
  • 2 GB takas (swap) bölümü.
  • Kalan alanı da biçimlendirme yapılmamış bir LVM bölümü olarak ayırın.


 3. Mantıksal birim (LVM) kuruluşunu aşağıdaki şekilde gerçekleştirin:
  • Birim grubu sistemini adlandırın.
  • Mantıksal birimleri Tablo 1 içinde gösterilen şekilde ekleyin.


 4. Ağ arabirimlerini aşağıdaki gibi kurun:
  • Önyükleme sırasında eth0 bileşenini, yukarıdaki örnek anasistemler dosyasına göre, sabit IP adresiyle (192.168.0.253/24) etkinleştirin.
  • Anasistem adını mgmt001.cluster.com olarak ayarlayın.
  • Bu aşamada ağ geçidi/DNS gerekli değildir; ancak, dış IP bilginiz varsa, kuruluş sırasında bunu da yapılandırabilirsiniz.


 5. Tüm bağlantılara izin vermek amacıyla güvenlik duvarını no firewall (güvenlik duvarı yok) değerine ayarlayın. IP tablolarına gereksinim duyarsanız, bunu daha sonra yapılandırabilirsiniz.

 6. Yerel ayarlarınızı uygulayın ve uygun saat dilimini seçin.

 7. Kök parolasını ayarlayın; burada örnek parolamız cluster sözcüğüdür.

 8. Paket kuruluşunu aşağıdakileri içerecek şekilde özelleştirin:
  • X Window sistemi
  • KDE (K masaüstü ortamı)
  • Grafik Internet
  • Sunucu yapılandırma araçları
  • FTP sunucusu
  • Ağ sunucuları
  • Eski yazılım geliştirmesi
  • Yönetim araçları


 9. Kuruluşu başlatın.

Tablo 1. Mantıksal birim düzeni
Mantıksal birim Bağlama noktası Boyut
Kök / 8192 MB
Var /var 8192 MB
Usr /usr 8192 MB
Opt /opt 4096 MB
Tmp /tmp 2048 MB
Csminstall /csminstall 10240 MB

Kuruluşu tamamladıktan sonra, kuruluş sonrası ayar ekranlarında dolaşmanız gerekir. Ortamınıza ilişkin yönetim sunucusunda, varsa özel kuruluş sonrası değişikliklerini gerçekleştirin. Örneğin, X sunucusunu KVM (klavye, video ve fare) ayarlarınızla rahat bir şekilde çalışacak biçimde yapılandırmanız gerekebilir.

CSM'nin kurulması

Cluster Systems Management (CSM) yazılımının kurulması, desteklenen bir sistemde genellikle kolay bir işlemdir. IBM Linux Cluster belge kitaplığında HTML ve PDF biçimlerinde bu konudaki iyi belgeler bulunur (bkz. Kaynaklar).

Birinci adım, yazılımı yönetim sunucusuna kopyalamaktır. Kuruluşu kök kullanıcı olarak gerçekleştirmeniz gerektiği için tüm bunları kök ana dizininde saklayabilirsiniz. Tablo 2 içinde uygun dizin yapısı gösterilmektedir.


Tablo 2. CSM yazılımı
Dizin Açıklama
/root/manuals/csm/ CSM belgelerinin PDF'leri
/root/manuals/gpfs/ GPFS belgelerinin PDF'leri
/root/manuals/rsct/ RSCT belgelerinin PDF'leri
/root/csm/ CSM yazılımı (CSM tar paketinin içeriği)
/root/csm/downloads/ CSM'ye ilişkin açık kaynak RPMS yüklemeleriniz (autorpm gibi)

CSM'yi kurmak için csm.core i386 RPM paketini kurun. Bu paket, x86_64 mimarisi için de kullanılabilir. Paketi kurduktan sonra, CSM yönetim sunucusunu kurmak için gerekli komuta sahip olursunuz. İlk olarak, yeni yol ayarını almak için geçerli kabuğunuza /etc/profile.d/Csm.sh dosyasını yerleştirin. Daha sonra, installms komutunu çalıştırın ve CSM lisansını sisteme uygulayın. Girmeniz gereken komutlar şunlardır:

rpm -ivh /root/csm/csm.core*.i386.rpm
. /etc/profile.d/Csm.sh
installms -p /root/csm/downloads:/root/csm
csmconfig -L 

Not: Bir CSM lisans dosyanız yoksa, aynı csmconfig -L komutunu lisans dosyası olmadan, 60 günlük CSM deneme ve satın alma lisansını kabul ederek çalıştırabilirsiniz. 60 günlük dönem sona erdikten sonra CSM işlevini kullanmaya devam etmek için tam CSM lisansı uygulamanız gerekir.

Geniş küme kullanımı için sistemi en iyi duruma getirme

CSM, ölçeklenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Çoğu standart durumda Red Hat Linux da çok iyi çalışır. Ancak, geniş bir küme ortamının daha düzgün çalışmasını sağlamak için yönetim sunucusunda bazı düzeltmeler yapabilirsiniz. Aşağıda sistemi en iyi duruma getirmeye yönelik bazı örnekler verilmiştir:

DHCP isteklerinin belirli bir arabirimde dinleyin.
/etc/sysconfig/dhcpd DHCPD yapılandırma dosyasını, DHCPDARGS uygun arabirime ayarlanacak şekilde düzenleyin. Değişken DHCPDARGS, Red Hat Linux içinde /etc/init.d/dhcpd DHCPD başlatma komut dosyasında, DHCP yardımcı programını belirtilen bağımsız değişkenlerle başlatmak için kullanılır. Birden çok bağımsız değişkenin eth0 kümesinde dinleme yapmaları için tümünün tırnak içine yerleştirildiğinden emin olun:
DHCPDARGS="eth0"

ARP tablo büyüklüğünü ve zamanaşımı değerlerini artırın.
Kümenin büyük bir kısmı ya da tamamı aynı alt ağda olan tek bir büyük ağınız varsa, ARP tablosu aşırı yüklenebilir ve CSM ve ağ isteklerinin yavaş olduğu izlenimini verebilir. Böyle bir durumu önlemek için çalışan sistemde aşağıdaki değişiklikleri yapın ve değişiklikleri kalıcı kılmak için bunları, /etc/sysctl.conf dosyasına giriş olarak ekleyin.
net.ipv4.conf.all.arp_filter = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 512
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 2048
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 4096
net.ipv4.neigh.default.gc_stale_time = 240

NFS yardımcı programlarının sayısının artırın.
Varsayılan değer olarak, standart CSM çıkış değeri 16'ya ayarlanmıştır. Diğer bir deyişle, kümede çalıştırılan komutlar, düğüm kuruluşu da dahil olmak üzere bir defada 16 düğümde çalıştırılır. NFS için standart Red Hat Linux ayarı sekiz yardımcı program çalıştırır. Varsayılan CSM çıkış değeriyle eşleşmesi için NFSD iş parçacıklarının sayısını 16'ya yükselterek NFS ölçeğini daha iyi duruma getirebilirsiniz. Ancak, çıkış değerini artırırsanız, NFS iş parçacıklarının sayısını artırmak da isteyebilirsiniz. Genellikle, 32 NFS iş parçacığının olduğu 32 olan bir çıkış değeri iyi bir hız ve güvenilirlik sağlamak açısından yeterlidir ve 32 düğümden oluşan tek bir rafın eşzamanlı olarak kurulmasına da olanak verir. Bunu yapmak için /etc/sysconfig/nfs yapılandırma dosyasını oluşturun ve aşağıdaki satırı ekleyin:
RPCNFSDCOUNT=16

Bir NTP sunucusu kurun.
Varsayılan Red Hat Linux yapılandırması NTP sunucusuyla da çalışmalıdır. Küme ağınızdaki düğümlerin kendi saatleriyle yönetim sunucusu saatini eşzamanlamasını sağlamak için /etc/ntp.conf NTP yapılandırma dosyasına burada gösterilen şekilde bir yapılandırma satırı ekleyin:
restrict 192.168.0.253 mask 255.255.255.0 notrust nomodify notrap

Yönetim sunucunuz bir dış zaman sunucusuna ulaşabilirse, bu satırı yönetim sunucusunun saatini bu zaman sunucusununkine eşzamanlamak için aşağıdaki satırı ekleyin:
server server.full.name

Aşağıdaki yönergeyi kullanarak NTP sunucusunun çalıştığından ve önyükleme saatinde otomatik olarak başlatıldığından emin olun:
chkconfig ntpd on
service ntpd start

Düğümlerin kurulması

CSM yönetim sunucusu tüm ayarlarıyla birlikte kurulmuş ve yapılandırma adımları tamamlanmıştır. Ancak, düğümleri kurmaya başlamadan önce, düğümlerin nasıl kurulacaklarını tanımlamak için CSM yönetim sunucusundaki ek yapılandırmayı tamamlamanız gerekir. Bu bölümdeki kuruluş adımlarını CSM yönetim sunucusunda gerçekleştirin.

Düğümlerin tanımlanması

Düğümleri, düğüm tanımlama (definenode) elkitabı sayfasında açıklanan herhangi bir yöntemle tanımlayabilirsiniz. Ancak, çok sayıda düğümü tanımlamak için kolay bir yöntem olan düğüm tanımı dosyasını kullanabilirsiniz. Bu yöntemle, bir yazılım paketi bölümü dosyası oluşturup, bu dosyayı listelenen tüm düğümleri tanımlamak için CSM'ye bir bağımsız değişken olarak geçirebilirsiniz. Yazılım paketi bölümü dosyasının oluşturulması için yazılacak kod kolaydır.

Liste 1'de kısa bir örnek düğüm tanımı dosyası gösterilmektedir. Farklı düğümler için benzer özellikleriniz varsa, bunları bir varsayılan yazılım paketi bölümünde dosyasının üst kısmında tanımlayabilirsiniz. Bundan sonra, her bir yazılım paketi bölümünün bir düğüm adını göstermesi ve altında düğüme özel özniteliklerin listesinin bulunması gerekir. Örnekte, örnek kümedeki üç makinenin nasıl tanımlanacağı gösterilmektedir -- iki bilgi işlem düğümü ve bir depolama sunucusu.


Liste 1. Örnek düğüm tanımı dosyası
 default:
 ConsoleMethod = mrv
 ConsoleSerialDevice = ttyS0
 ConsoleSerialSpeed = 9600
 InstallAdapterName = eth0
 InstallCSMVersion = 1.4.1
 InstallMethod = kickstart
 InstallOSName = Linux
 InstallPkgArchitecture = x86_64
 ManagementServer = mgmt001.cluster.com
 PowerMethod = bmc
node001.cluster.com:
 ConsolePortNum = 1
 ConsoleServerName = term002
 HWControlNodeId = node001
 HWControlPoint = node001_d.cluster.com
 InstallDistributionName = RedHatEL-WS
 InstallDistributionVersion = 4
 InstallServiceLevel = QU1
node002.cluster.com:
 ConsolePortNum = 2
 ConsoleServerName = term002
 HWControlNodeId = node002
 HWControlPoint = node002_d.cluster.com
 InstallDistributionName = RedHatEL-WS
 InstallDistributionVersion = 4
 InstallServiceLevel = QU1
stor001.cluster.com:
 ConsolePortNum = 2
 ConsoleServerName = term001
 HWControlNodeId = stor001
 HWControlPoint = stor001_d.cluster.com
 InstallDistributionName = RedHatEL-AS
 InstallDistributionVersion = 3
 InstallServiceLevel = QU5

Komut dosyanızla oluşturduğunuz düğüm tanımı dosyası, büyük ölçekli kümelerde bundan çok daha uzun olacaktır. Ancak, CSM'ye geçirildiğinde bu komut düğümleri hızla oluşturur:

definenode -f

node-def-filename parametresinin, az önce açıklanan düğüm tanımı dosyasının saklandığı dosyanın adıyla eşleşecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini unutmayın (örneğin, definenode -f //tmp/my_nodes.def).

CSM düğüm veritabanının şimdi, tüm düğümlerinizin bir listesini içermesi gerekir. Küçük örnek küme için bu, 16 bilgi işlem düğümünden, bir kullanıcı düğümünden, bir zamanlayıcı düğümünden ve bir depolama sunucusundan oluşur. CSM yönetim sunucusu, CSM veritabanında görünmez. lsnodes komutuyla düğümlerin bir listesini görebilirsiniz. CSM düğüm tanımlarınızı yedeklemek için de kullanabileceğiniz daha ayrıntılı bir listeyi görmek için lsnode -F komutunu kullanabilirsiniz. Çıkışı bu komuttan bir dosyaya yeniden yöneltebilir ve düğümleri, definenode -f komutunu yeniden kullanarak yeniden tanımlayabilirsiniz.

Düğüm gruplarının tanımlanması

CSM, bazı isteğe bağlı koşulların kullanılarak düğümlerin birlikte gruplanmasını; böylece, daha sonra belirli bir düğüm grubunda diğer CSM komutlarını kullanmanızı sağlar. Bu, özellikle benzer özniteliklere sahip belirli düğüm tiplerine başvuruda bulunurken yararlı olabilir.

CSM, dinamik ve statik düğüm gruplarının kullanılmasına izin verir. Statik düğüm grupları, yöneticinin el ile sağladığı bir düğüm adları küme listesini içerir. Örneğin, statik düğüm gruplarını kullanırken, yeni tanımlanan düğümleri ilgili düğüm gruplarına el ile eklemeniz gerekir. Geniş bir kümede dinamik düğüm gruplarının kullanılması daha yararlıdır ve dikkatli bir kuruluş sırasında bu konu üzerinde biraz düşünmeniz önemli miktarda zaman tasarrufu sağlayabilir ve komut satırına yazılacak komutların sayısını en alt düzeye indirebilir. Dinamik düğüm grupları bir düğüm listesini tanımlar. Listenin üyeleri, bir düğümün tanımlı koşulu karşılaması durumunda yeni tanımlanan düğümleri içeren düğüm grubuna otomatik olarak yerleştirilmesi gibi bir koşula göre tanımlanır. Tablo 3 içinde dinamik düğüm grubu tanımlarına ilişkin birkaç örnek verilmektedir.


Tablo 3: Dinamik düğüm grupları
Tanım komutu Açıklamalar
Nodegrp -w "Hostname like 'node%'" ComputeNodes Bir ComputeNodes düğüm grubu oluşturur
Nodegrp -w "Hostname like 'schd%'" SchedulerNodes Bir SchedulerNodes düğüm grubu oluşturur
Nodegrp -w "Hostname like 'stor%'" StorageNodes Bir StorageNodes düğüm grubu oluşturur
Nodegrp -w "Hostname like 'user%'" UserNodes Bir UserNodes düğüm grubu oluşturur
Nodegrp -w "Hostname like 'node%' && ConsoleServerName=='term002'" Rack02 nodegrp -w "Hostname like 'node%' && ConsoleServerName=='term003'" Rack03 nodegrp -w "Hostname like 'node%' && ConsoleServerName=='term...'" Rack... Her bir raf için Hostname ve ConsoleServerName tanımlarına dayalı düğüm grupları oluşturur. Her bir raf autorpm değeri için bir konsol sunucusu olduğu varsayılır)

Linux dağıtımlarının hazırlanması

CSM yönetim sunucusunun, kümeye kuracağınız tüm Linux dağıtımlarının CD içeriklerini içermesi gerekir. Ayrıca, kuruluşlardan önce yapmanız gereken istemci makineleri üzerinde CSM kuruluşu için de hazırlanmalıdır. CSM, yardım için kuracağınız her bir Linux dağıtımı için çalıştırılması gereken iki komut sağlar.

/csminstall/Linux ağacını gerekli CSM verileriyle hazırlamak için copycsmpkgs komutunu çalıştırın. Örneğin:

copycsmpkgs -p /path/to/csm:/path/to/downloads InstallDistributionName=RedHatEL-WS 
    InstallDistributionVersion=4 InstallServiceLevel=QU1
copycsmpkgs -p /path/to/csm:/path/to/downloads InstallDistributionName=RedHatEL-AS 
    InstallDistributionVersion=3 InstallServiceLevel=QU5

/csminstall/Linux ağacını gerekli Linux dağıtım CD'leriyle hazırlamak için copycds komutunu çalıştırın. Örneğin:

copycds InstallDistributionName=RedHatEL-WS InstallDistributionVersion=4 
    InstallServiceLevel=QU1
copycds InstallDistributionName=RedHatEL-AS InstallDistributionVersion=3 
    InstallServiceLevel=QU5

CD'lere ilişkin dizin yapısını ayarladıktan sonra, sistem kuruluşu sırasında kurulacak ya da büyütülecek özelleştirilmiş paketleri aşağıdaki şekilde eklemeniz gerekir:

 • Kurulduklarından emin olmak için /csminstall/Linux/.../x86_64/install dizinine kopyalayın.
 • Yalnızca önceden var olan bir sürüm kurulacaksa /csminstall/Linux/.../x86_64/updates dizinine kopyalayın.

Gerektiğinde, yalnızca belirli bir düğüm grubuna ilişkin RPMS'yi kurmak ya da güncellemek için düğüm grubu adıyla alt dizinler oluşturabilirsiniz.

CFM'nin ayarlanması

CSM, dosyaları küme üzerinden dağıtırken kullanabileceğiniz Yapılandırma Dosyası Yöneticisi (CFM) adlı bir mekanizma sağlar. CFM'yi küme üzerinden benzer dosyalar göndermek için kullanabilirsiniz. Düğüm kuruluşundan önce bu olanağı ayarlarsanız, dosyalar kuruluş işlemi sırasında dağıtılır.

CFM, yönetim sunucusunun diğer dizinlerindeki dosyalara bağlantılar içerebilir. Bağlantılar, düğümlere gönderildiklerinde kopyalanmak yerine izlenirler. Bu, özellikle burada gösterildiği gibi anasistem dosyasına benzer dosyalar için yararlı olur:

mkdir /cfmroot/etc
ln -s /etc/hosts /cfmroot/etc/hosts

Dosyalara bağlantı oluşturmak yerine dosyaları CFM'ye kopyalayabilirsiniz. Örneğin:

 • Varsayılan NTP yapılandırma dosyasını /cfmroot/ntp.conf içine kopyalayın
 • Aşağıdaki satırı kullanarak yönetim sunucunuza ilişkin bir sunucu satırı ekleyin:
  /cfmroot/etc/ntp
  echo "yönetim.sunucusu.tam.adı" gt; /cfmroot/etc/ntp/step-tickers
  

Dosya, kümeye dağıtılır.

Birkaç dosyayı kümenin belirli konumlarına aktarmanız gerektiğinde CFM'yi kullanın. Ancak, geniş bir kümede çok sayıda dosyayla çalışmak için CFM'yi aşırı yüklemek genellikle iyi bir fikir değildir. Örneğin, bir tar arşivindeki fazladan yazılımları kurmak için CFM'yi kullanmayın. Bu şekilde geniş bir kümede kullanıldığında, CFM'nin çalışması oldukça uzun sürer ve kullanımı zorlaşır. Yazılımlar için desteklenen kuruluş mekanizmalarını kullanmaya çalışın. Örneğin, yazılımları kurmak için tar dosyalarının yerine RPM'leri kullanın ve CFM'ye yalnızca yapılandırma dosyalarını kopyalayın (dosyalar zamanla değişebilir).

Düğüm yapısının özelleştirilmesi

CSM, her bir düğüme kurmayı planladığınız işletim sistemine ilişkin standart ağ kuruluş mekanizması ile bir arabirim oluşturur. Örneğin bu, AIX® üzerinde NIM, Suse Linux üzerinde autoYaST ve Red Hat Linux üzerinde kickstart olabilir. Red Hat, burada da kickstart ve kickstart yapılandırma dosyası olan bir düğümü kurmaya ilişkin örnek olarak kullanılmıştır.

kickstart kuruluşuna başlamadan önce tüm düğümler üzerinde rpower denetiminizin olduğundan emin olun. Bu denetim, CSM'nin sonraki CSM sürümlerinde bulunan her bir bilgisayar için UUID almasına yardımcı olur. UUID yoksa ya da CSM 1.4.1.3 sürümünden eskiyse, CSM, MAC adresini düğümlerin birinci Ethernet aygıtından almayı dener. CSM MAC adresi toplama işleminin çalışması için uçbirim sunucusu yapılandırmasının, düğümlerin BIOS'undaki ayarlarla eşleşmesi gerekir. rconsole komutunu kullanarak uçbirim sunucusu bağlantısını denetleyin. rpower denetimi ve (uygunsa) bir uçbirim sunucusu bağlantısı sağladığınızdan emin olduğunuzda, kickstart yapılandırmasına devam edin.

CSM, /opt/csm/install/kscfg.tmpl.* dosyasında varsayılan kickstart şablonlarını sağlar. Bu şablonları farklı bir dosya adıyla kopyalayabilir ve bunları, gerektiği şekilde ortamınıza daha iyi uymaları için özelleştirebilirsiniz. Şablonlar, iyi bir başlangıç noktasıdır ve genellikle diğer standart kickstart dosyalarının yerine bir şablon dosyasını özelleştirmeniz gerekir. Bunun nedeni, şablonların, bir kuruluş sonrası komut dosyasının çalıştırılması gibi çeşitli CSM işlevlerine ilişkin makroları içermesidir. CSM, kullanılacak her bir düğüme ilişkin son kickstart dosyasını oluşturmadan önce kickstart şablon dosyanızı çözümleyerek kickstart işlemine katkıda bulunur. Son dosya, ayrıştırılan tüm makroları ve şablonda tanımlanan her şeye ilişkin tam komut dosyalarını içerir.

Genel olarak şablonu aşağıdaki şekillerde değiştirmek isteyebilirsiniz:

 • Disk bölümlemesini değiştirmek, LVM'yi içerecek şekilde değiştirebilirsiniz
 • Varsayılan parolayı değiştirmek
 • Kurulacak paket listesini düzenlemek

kickstart şablonunu düzenledikten sonra, kickstart dosyasını oluşturmak ve ilk UUID ya da MAC adresi toplama işlemini aşağıdaki şekilde gerçekleştirmek için CSM setup komutunu çalıştırın:

csmsetupks -n node001 -k /opt/csm/install/your.kickstart.file -x

Not: copycds komutu daha önce çalıştırıldığı için -x anahtarını kullanın.

Sürücülerin güncellenmesi

Kümeye işletim sisteminin doğrudan desteklemediği bir donanımı kuracaksanız, kullanabileceğiniz başka sürücüler olabilir. Bu yordam, gerektiğinde sürücü büyütmeleri için de kullanılabilir. CSM, son kuruluş ve işletim sisteminin kuruluşu sırasında kullanılan RAM diski için ek ya da yedek sürücüleri otomatik olarak içerebilir.

System x donanım örneğini kullanırken, Broadcom ağ sürücüsünün sağladığı yerleşik Broadcom Ethernet bağdaştırıcılarının performansını ve dengesini artırmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için Red Hat Linux'un sağladığı standart tg3 ağ sürücüsü yerine Broadcom bcm5700 sürücüsünü nasıl kullanacağınızı gösteren aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Bir çekirdek modülü oluşturduğunuz için, hedef sisteminize ilişkin kurulu çekirdek kaynağının çekirdek düzeyinin ve tipin (UP ya da SMP) eşleştiğinden emin olun.

 2. Broadcom'dan en son bcm57xx sürücüsünü yükleyin (bkz. Kaynaklar) ve sürücü kaynak kodunu paketinden çıkarın.

 3. Çalışan çekirdeğe göre sürücü oluşturmak için paketinden çıkardığınız bcm sürücüsünün src dizininde make komutunu çalıştırın.

 4. Oluşturulan sürücüyü (2.6 çekirdeği için bcm5700.ko ya da 2.4 çekirdekleri için bcm5700.o) yönetim sunucusundaki /csminstall/csm/drivers/lt;kernel versiongt;/x86_64 dizinine kopyalayın.

 5. Diğer çekirdek sürümleri için sürücü oluşturmak isterseniz, geçerli yapıyı silmek için make clean ve daha sonra make LINUX=/path/to/your/kernel/source komutlarını çalıştırabilirsiniz.

CSM, RAM diski görüntülerini oluştururken /csminstall/csm/drivers/lt;kernel versiongt;/lt;architecturegt; altındaki dizin yapısında bulunan sürücüleri kullanır. Bu görüntüler, çekirdek sürümü RAM diski çekirdek sürümüyle eşleşiyorsa, kuruluş sırasında sistemi önyüklemek için kullanılır. Bazı çekirdek sürümü numaraları, kuruluş çekirdeğinden farklı olduğu için kuruluş görüntülerine ilişkin sürücüleri oluştururken dikkatli olun. Örneğin, Red Hat genellikle BOOT sözcüğünü sürüm dizesinin sonuna ekler. Çekirdek sürümü, kurulu sistemin çalışan çekirdeğiyle eşleşirse, sürücü, çalışan işletim sistemi tarafından da kullanılabilir. Çekirdek sürümlerinden emin değilseniz, aşağıdaki bölümde anlatılan şekilde RAM diski görüntülerinde inceleme yapın.

RAM diskinin değiştirilmesi

Bu adım, genellikle önerilmez. Ancak, çekirdek sürümlerinden emin olmamanız gibi bazı durumlarda yapılması gereklidir. Yeni sürücüleri oluştururken ve diğer durumlarda RAM diski görüntülerini incelerken aşağıdaki komut listesi de yararlı olabilir.

Depolama birimi, kuruluş hedefiyle anasistem veriyolu bağdaştırıcısını (HBA) kullanan bir Red Hat Linux'a doğrudan bağlandığında, depolama sürücüsünün (qlogic qla2300 sürücüleri gibi) ServeRAID sürücülerinden (işletim sistemi olan iç sistem diski için kullanılan) önce yüklenmesi gerekebilir. Böyle bir durumda, kuruluş yanlış diskte gerçekleştirilir. /dev/sda, yerel disk yerine bağlı depolama birimindeki bir LUN'yi gösterir. Bu durumda, yeni bir işletim sistemi kurarken yerel diskiniz yerine SAN'nizdeki verilerin üzerine yazma konusunda dikkatli olun. Bunu önlemek için, qlogic sürücülerini, CSM'nin kuruluşa ilişkin önyükleme görüntüsünü oluşturmak için kullandığı varsayılan Red Hat RAM diski görüntüsünden kaldırın. Sistem çalışırken sürücülere gereksinim duyacağınızdan çalışan işletim sistemine ilişkin sürücüleri kurmak için kuruluş sonrası komut dosyası gibi başka bir mekanizma kullanın. Varsayılan Red Hat qlogic sürücüleri genellikle arıza durumunda yedek sisteme geçiş (failover) sürücüleri olmadıklarından, başka bir mekanizma kullanmanız önerilir.

Örneğin, qla2300 sürücülerini, Red Hat Enterprise Linux Advanced Server Version 3 ürününe ilişkin varsayılan RAM diski görüntüsünden kaldırın. Tablo 4'te bunu yapmak için komutlar gösterilmektedir.


Tablo 4: RAM diski komutları
Komut Amaç
cd /csminstall/Linux/RedHatEL-AS/3/x86_64/RedHatEL-AS3-QU5/images/pxeboot Değiştirmeniz gereken RAM disk görüntüsünün bulunduğu dizine geçer.
cp initrd.img initrd.img.orig Özgün görüntüyü yedekler.
mkdir mnt Bir bağlama noktası oluşturur.
gunzip -S .img initrd.img Görüntüyü paketinden çıkarır.
mount -o loop initrd.img /mnt Görüntüyü bağlama noktasına bağlar.
manual step mnt/modules/* içindeki tüm qla[23]00 başvurularını el ile kaldırır.
cp mnt/modules/modules.cgz Modül arşivini görüntüden geçerli dizine kopyalar.
gunzip -c modules.cgz | cpio -ivd Modül arşivini paketinden çıkarır.
rm modules.cgz Modül arşivini siler.
rm 2.4.21-32.EL/ia32e/qla2* Paketinden çıkarılan modül arşivinden qlogic modüllerini siler.
find 2.4.21-32.EL -type f | cpio -–o -H crc | gzip -c -9 > modules.cgz Modül arşivini qlogic modülleri kaldırılmış bir şekilde paketler.
rm -rf 2.4.21-32.EL Paketten çıkarılan modül arşivini siler.
mv -f modules.cgz mnt/modules Eski modül arşivini yenisiyle değiştirir.
umount mnt RAM diski görüntüsünü çözer.
rmdir mnt Bağlama noktasını kaldırır.
gzip -S .img initrd RAM diski görüntüsünü yeniden paketler.

Not: Suse ya da SLES'ye ilişkin RAM diskini değiştirmek için ips sürücüsünün (ServeRAID sürücüsü) INITRD_MODULES yazılım paketi bölümünün altındaki /etc/sysconfig/kernel dosyasında bulunan HBA sürücülerinden önce görüntülendiğinden emin olun. RAM diski görüntülerini oluşturmaya ilişkin Suse ya da SLES mekanizması, sürücülerin sırayla yüklenmesini sağlar.

Yeni önyükleme öncesi ve sonrası komut dosyalarının kurulması

Her ortam ve küme birbirinden farklı olduğundan, işletim sistemi kuruluşunu size özel gereksinimlere göre özelleştirmek için bazı kuruluş sonrası komut dosyalarını uygulamanız gerekebilir. Bunu, yeni kurulan sistemi yeniden yüklemeden önce ya da yeniden yükledikten sonra gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem, özellikle ikincil ağ bağdaştırıcılarının yapılandırılması açısından yararlı olur ve CSM, bu amaçla bir örnek komut dosyası sağlar. İkili ağ kuruluşu (her bir düğümde bir bilgi işlem ağı ve bir depolama ağı) nedeniyle örnek küme için bir ikincil bağdaştırıcı yapılandırması gereklidir. İkincil bağdaştırıcı yapılandırması için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Komut dosyasının kuruluş sırasında çalışmasını sağlamak için CSM'nin sağladığı varsayılan bağdaştırıcı yapılandırması komut dosyasını installprereboot komut dosyası yürütme dizinine aşağıdaki şekilde kopyalayın ve çalışabildiğinden emin olun:
  cp /csminstall/csm/scripts/adaptor_config_Linux /csminstall/csm/scripts/
      installprereboot/100_adapter_config._LinuxNodes
  chmod 755 /csminstall/csm/scripts/installprereboot/100_adaptor_config._LinuxNodes
  

 2. Aşağıdaki gibi bir üstbilgi yazarak /csminstall/csm/scripts/data/Linux_adapter_stanza_file bağdaştırıcı yazılım paketi bölümü dosyasını oluşturun:
  default:
  machine_type=secondary
  network_type=eth
  interface_name=eth1
  DEVICE=eth1
  STARTMODE=onboot
  ONBOOT=yes
  BROADCAST=192.168.1.255
  NETMASK=255.255.255.0
  MTU=9000
  

 3. Bu işlem, tüm ikincil ( eth1 ) bağdaştırıcıları önyükleme sırasında başlatılacak şekilde yapılandırır ve yayın adresi, ağ maskesi ve MTU büyüklüğüne ilişkin varsayılan ayarları alır. Düğüm tanımı dosyalarındakine benzer bir şekilde, ek yazılım bölümü (stanza) satırlarında bilgisayara özel ağ ayrıntılarını yapılandırabilirsiniz:
  for node in $(lsnodes)
  do
   ip=$(grep $node /etc/hosts | head -n 1 | awk '{print $1}')
   echo -e "$node:\n IPADDR=$ip" gt;gt; Linux_adaptor_stanza_file
  done
  

 4. Bu işlem, aşağıdakine benzer bir çıkışı, farklı bir IP adresine sahip her bir bilgisayarı yapılandırmak için bağdaştırıcının yazılım bölümü (stanza) dosyasına ekler:
  node001.cluster.com:
   IPADDR: 192.168.1.1
  node002.cluster.com:
   IPADDR: 192.168.1.2
  node003.cluster.com:
   IPADDR: 192.168.1.3
  

Kuruluş

Düğüm kuruluşu sırasında uygulanabilir durumda olan iki ana kabuk ortamı değişkeni vardır: CSM_FANOUT ve CSM_FANOUT_DELAY . İlk değişken, yönetim sunucusundan kaç düğümün yeniden yüklendiği gibi, CSM yönergelerinin kaç düğüme eşzamanlı olarak gönderildiğini denetler. İkinci değişken, kurulacak sonraki düğüm kümesi yeniden yüklenmeden önce CSM'nin ne kadar bekleyeceğini (saniye cinsinden) denetler. Bu değişkenler çıkış değeri için 16 düğüme ve sonraki düğüm kümesi yeniden yüklenmeden önce 20 dakika beklemeye ayarlanmışlardır. Bu varsayılan değerler çoğu kuruluş için kabul edilebilir değerlerdir, ancak geniş kümeler için artırılabilirler.

Kümeyi klasik bir şekilde kurmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Kuruluşu yapılandırın ve bilgi işlem düğümlerini aşağıda gösterildiği gibi kurun:
  csmsetupks -N ComputeNodes -k 
  /opt/csm/install/your.kickstart.file.nodes -x
  installnode -N ComputeNodes
  

 2. Kuruluşu yapılandırın ve kullanıcı düğümlerini aşağıda gösterildiği gibi kurun:
  csmsetupks -N UserNodes -k /opt/csm/install/your.kickstart.file.user -x
  installnode -N UserNodes
  

 3. Kuruluşu yapılandırın ve zamanlayıcı düğümlerini aşağıda gösterildiği gibi kurun:
  csmsetupks -N SchedulerNodes -k 
  /opt/csm/install/your.kickstart.file.schd -x
  installnode -N SchedulerNodes
  

 4. Kuruluşu yapılandırın ve depolama düğümlerini aşağıda gösterildiği gibi kurun:
  csmsetupks -N StorageNodes -k 
  /opt/csm/install/your.kickstart.file.stor -x
  installnode -N StorageNodes
  

Geniş küme kuruluşlarında, kuruluş işlemini aşamalandırmak ve paralelleştirmek için kuruluş sunucularını kullanın:

 1. CSM içindeki InstallServer özniteliğini ayarlayın. Kuruluş sunucusundan kurmak istediğiniz her bir düğüm için InstallServer özniteliğini, düğüm için kullanacağınız kuruluş sunucusunun anasistem adına ayarlayın. Bu öznitelik kümesi olmayan düğümler varsayılan değer olarak merkezi yönetim sunucusundan kuruluşa ayarlanır. Örneğin, raf başına 32 düğümün olduğu geniş bir küme ortamında, kümeye ilişkin kuruluş sunucusu olarak her bir rafın en alttaki düğümünü seçebilirsiniz. Bu durumda, 1 numaralı raftaki node002 ile node032 arasındaki düğümleri node001 düğümünden; node001 düğümünü ise yönetim sunucusundan kurulmak üzere yapılandırmak için aşağıdaki komutu kullanın:
  chnode -n node002-node032 InstallServer=node001
  

 2. Tüm kuruluş sunucularını içeren bir dinamik düğüm grubu ve istemcileri içeren başka bir dinamik düğüm grubu oluşturun:
  nodegrp -w "InstallServer like '_%'" InstallServers
  nodegrp -w "InstallServer not like '_%'" InstallClients
  

 3. Kuruluşu yapılandırın ve kuruluş sunucularını kurun:
  csmsetupks -N InstallServers -x
  installnode -N InstallServers
  

 4. Kuruluş sunucularını kullanmanın sağladığı artan bant genişliğinden yararlanmak üzere daha çok düğümü eşzamanlı olarak yeniden yüklemek için CSM çıkış değerini artırın. Raf başına 32 düğümün olduğu örnekte, CSM çıkışına ilişkin en verimli değer, 32 ile kuruluş sunucusu sayısının (ya da her bir rafta bir düğüm varsa raf sayısının) çarpımının sonucudur. Örnekte, NFS'yi her bir rafta biraz daha iyi ölçeklendirmek için her bir kuruluş sunucusundaki NFS iş parçacıklarının sayısını 32'ye de yükseltebilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak, yüzlerce ya da binlerce makineyi eşzamanlı olarak kurabilirsiniz.

 5. Kuruluşu yapılandırın ve kuruluş istemcilerini aşağıdaki şekilde kurun:
  csmsetupks -N InstallClients -x
  installnode -N InstallClients
  
Sonuç

Bu yazı dizisinin ilk iki bölümünde ayrıntılarıyla anlatılan tüm adımları tamamladığınızda, kümenizin, sistem yönetimi yazılımının ayarlanmasını ve düğüm kuruluşunun tamamlanmasını da içeren donanım ve yazılım ayarlarını tamamlamış olursunuz. Yazı dizisinin son bölümleri sizi depolama arka ucunun ayarlanmasıyla, özellikle depolama donanımı yapılandırmasının gerçekleştirilmesi ve IBM paylaşımlı dosya sistemi olan GPFS'nin (Genel Paralel Dosya Sistemi) kurulup yapılandırılmasıyla ilgili konularda yönlendirecektir.Kaynaklar

Bilgi Edinme

Ürün ve teknoloji edinme

Tartışma


Yazarlar hakkında

Photo of Graham White

Graham White, İngiltere'deki IBM Hursley Park ofisinde bulunan Gelişen Teknoloji Hizmetleri içindeki Linux Bütünleştirme Merkezi'nde çalışan bir sistem yönetimi uzmanıdır. Graham, Red Hat sertifikasına sahip bir mühendistir ve çok geniş bir aralıktaki açık kaynak, açık standart ve IBM teknolojileri konusunda uzmandır. Uzmanlık alanları LAMP, Linux, güvenlik, kümeleme ve tüm IBM Systems donanım platformlarını içerir. 2000 yılında Exeter Üniversitesi'nin Bilgisayar Bilimi ve İdari Bilimler bölümlerinden mezun olmuştur.


Photo of Mandie Quartly

Mandie Quartly, IBM İngiltere'nin Küresel Teknoloji Hizmetleri ekibinde görev yapan bir BT uzmanıdır. Mandie, AIX ve Linux (Red Hat ve Suse) uygulamalarının yanı sıra Intel ve POWER™ p platformlarındaki deneyimiyle markalar arası bir görev gerçekleştirmektedir. Uzmanlık alanı, IBM ürünü GPFS'dir (General Parallel File System; Genel Paralel Dosya Sistemi). 2001 yılında Leicester Üniversitesi'nden astrofizik dalında doktora derecesi almıştır.İlgili Yazılar

Ajax Konusunda Uzmanlaşma, Bölüm 4

butch

IBM Türkiye ve Fazlamesai.net işbirliği ile dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız. Diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.

PHP ile 3 Boyutlu Görüntüler Hazırlayın

butch

IBM Türkiye ve Fazlamesai.net işbirliği ile dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız. Diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.

Ajax Konusunda Uzmanlaşma, Bölüm 7

butch

IBM Türkiye ve Fazlamesai.net işbirliği ile dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız. Diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.

UNIX Dilinde Konuşma, Bölüm 6: Her şeyi otomatikleştirin!

butch

IBM Türkiye ve Fazlamesai.net işbirliği ile dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız. Diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.

UNIX Dilinde Konuşma, Bölüm 2: Daha çok değil, daha akıllı çalışma

tongucyumruk

IBM Türkiye ve Fazlamesai.net işbirliği ile dilimize kazandırılan yeni bir IBM developerWorks makalesi ile karşınızdayız. Diğer makalelere buradan ulaşabilirsiniz.

Makalenin özgün haline bu adresten ulaşabilirsiniz.