Ergin_Erol

Ergin_Erol


0 takip ediyor | 0 takip ediliyor


Bilgi alanları


İlgi alanları

Gizli Tehlike: TCPA ( 14)

İletişimin sosyal tabuları yıktığı bir tarihe sahip olan bu gezegende herhalde basılabilcek en büyük fren pedalı free software e vuralan bu darbe olacaktır.
Bu durumun vehametini tartışmak yaerine neler yapılabilceğini tartışmalıyız.
Sonuçta Darwini galopagos adalarına götüren kişi o dönemein dar kafalı aristokrat kökenlilerinde fitz roy du. Demek istediğim bu durumu avantaj haline getirebiliriz..